АНАЛІТИЧНИЙ ЦИКЛ

АНАЛІТИЧНИЙ ЦИКЛ — процедура отримання експериментальним шляхом даних про хімічний вміст об’єкта, що досліджується. А.ц. має такі загальні складові: 1) вибір певного аналітичного завдання (постановка мети та завдання); 2) вибір методики; 3) пробовідбір (відбір проби зразка цього об’єкта); 3) зберігання проб; 4) проведення необхідної пробопідготовки; 5) аналітичне визначення вмісту компонентів проби шляхом вимірювання відповідного аналітичного сигналу; 6) статистична обробка результатів; 7) висновки.

Аналитическая химия. Проблемы и подходы: В 2 т. / Пер. с англ. Под ред. Р. Кельнера, Ж.-М. Мерме, М. Отто, Г.М. Видмера. — М., 2004; Modern analytical chemistry / David Harvey — McGraw-Hill — 1st ed., 2000.


Інші статті автора