АНАЛІТИЧНА НАВАЖКА

АНАЛІТИЧНА НАВАЖКА (sample weight) — частина проби речовини чи матеріалу встановленої маси, цілком використовувана при виконанні одиничного визначення. В окремих випадках як А.н. використовують усю пробу речовини чи матеріалу.

У хімічному аналізі розрізняють два типи зважування: орієнтовне й точне. У разі, коли значення маси використовується для розрахунків при аналізі, результат зважування повинен мати не менше чотирьох значущих цифр, напр. для приготування первинного стандартного розчину при титриметричному визначенні, у ході гравіметричного визначення тощо. Зазвичай маси наважок невеликі (0,1–10 г), тому що занадто маленька наважка призводить до значної похибки аналізу, а занадто велика збільшує кількість операцій і також впливає на його точність.

Зважування проводять на різних типах аналітичних ваг, які суттєво розрізняються метрологічними характеристиками та призначені для вирішення різних завдань і умов використання в аналітичній практиці. Лабораторні ваги початкового рівня (категорія «basic»): ціна поділки становить від 0,1 до 0,001 г; прецизійні аналітичні ваги класичного рівня виключно за точністю (категорія «expert») та функціональністю (категорія «advanced»): мінімальна ціна поділки становить від 1 · 10-3 до 1 · 10-5 г (клас точності ІІ/І); аналітичні ваги професійного рівня (категорія «pro»): мінімальна ціна поділки становить від 0,00001 до 0,0000001 г (клас точності І). Вибір ваг для зважування наважки залежить від завдання аналізу. У фармацевтичному аналізі використовують термін «точна наважка» («accurately weighed»). Цей термін використовують у текстах загальних статей та монографій різних фармакопей (Європейської, Британської, ДФУ та ін.). У цих правових документах критичне значення невизначеності зважування (максимально припустимої похибки) у фармакопейному аналізі при аналітичних операціях нормується у 0,2 мг.

Весы лабораторные. Общие технические требования. (ГОСТ 24104-01) [Действующий от 2001-26-10]. — М., 2001; ГОСТ Р 52361-2005 «Контроль объекта аналитический. Термины и определения». — М., 2008; ДФУ / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр». — Доп. 2. — Х., 2008; Метрология. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (OIML D 12:2002, IDT): ДСТУ OIML D 12: 2007. — [Чинний від 2009-01-07]. — К., 2007; European Pharmacopoeia — 6th ed. — Strasbourg: European Directorate for the Quality of Medicines, Council of Europe, 2008; British Pharmacopoeia. The British Pharmacopoeia Secretariat. — London, 2009.


Інші статті автора