АЛІКВОТА

АЛІКВОТА (лат. Aliquoties — декілька разів; декілька частин). В аналітичній хімії А. — точно відмірена кратна частина зразка (об’єм розчину) для аналізу, яка зберігає властивості основного зразка.
Для відбору А. використовують мірний посуд, найчастіше піпетки. Об’єм відібраного розчину зазвичай позначають символом Vn. Для того щоб частка, яку становить А. від загального об’єму розчину, була відома, необхідно, щоб був відомим також загальний вихідний об’єм розчину. Можна відібрати декілька послідовних А. одного і того ж розчину, але важливо, щоб між відборами розчин не випаровувався та не розбавлявся. Термін має різний зміст у різних галузях знань і відомий з часів Стародавнього Єгипту.
У Наказі МОЗ України від 24.01.2008 р. № 26 про затвердження державних санітарних норм і правил «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I–IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами» у підрозділі 2 терміни та визначення наведено: «аліквота (aliquot quantity) — певний, точно виміряний об’єм речовини, що є частиною цілого».
У фармацевтичному аналізі цей термін також використовують, втім у ДФУ та Допов­неннях до неї визначення А. не наведено.

Літ.: ГОСТ Р 52361–2005 Национальный стандарт Российской Федерации «Контроль объекта аналитический. Термины и определения». — М., 2008; Кристиан Г. Аналитическая химия: В 2 т. — М., 2009; Математическая энциклопедия. Т. 1: Абак–Гюйгенса принцип / Гл. ред. акад. И.М. Виноградов. — М., 1977; Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). Кн. 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. — М., 2003.


Інші статті автора