МЕТОД ІЗОТОВА

МЕТОД ІЗОТОВА — це метод вилучення 1,4-бензодіазепінів, в основі якого лежить проведення кислотного гідролізу до відповідних амінобензофенонів з подальшою їх екстракцією. Об’єкти (залишки лікарських форм, сеча, кров, гомогенати органів або екстракти з них) заливають 6% хлористоводневою кислотою, нагрівають при температурі 140–150 °С протягом 60 хв (кров, сеча, частини лікарських форм, тканини печінки, нирок) або 80–90 хв (стінки шлунка або кишечнику). Амінобензофенони з гідролізатів екстрагують органічними розчинниками при рН = 6–8. У разі дослідження внутрішніх органів екстракцію проводять після попереднього відділення гідролізату (фільтрування або центрифугування). Екстрагентами є хлороформ та ізоаміловий спирт у співвідношенні 100:1 у разі гідролізатів із тканин, органів та залишку лікарських форм або гептан у разі гідролізатів із крові та сечі.

Основні переваги методу — можливість сумарно визначати нативні сполуки та низку їх метаболітів. Негативному результату аналізу гідролізованих бензодіазепінів надають «негативне судово-хімічне значення». При позитивному результаті необхідно продовжувати дослідження за нативними сполуками, що дозволяє найбільш точно встановити природу отрути.

 Еремин С.К., Изотов Б.Н., Веселовская Н.В. Анализ наркотических средств. — М., 1993.


Інші статті автора