КОНТРОЛІНГ ПЕРСОНАЛУ

КОНТРОЛІНГ ПЕРСОНАЛУ — це технологія управління, спрямована на розроблення рекомендацій і підтримання рішень у сфері кадрового менеджменту. К.п. забезпечує досягнення цілей організації на засадах підвищення гнучкості й адаптивності системи управління персоналом й удосконалення підходів до планування, моніторингу, інформаційно-аналітичного забезпечення й контролю окремих процесів управління персоналом. К.п. включає: аналіз соціальної й економічної ефективності застосування різних методів управління в організації; координацію планування персоналу з перспективами розвитку підприємства; вивчення впливу розподілу працівників за робочими місцями на результати роботи. Цілі К.п.: підтримка кадрового планування; забезпечення надійності та підвищення якості інформації про персонал; забезпечення координації в рамках функціональних підсистем системи управління персоналом, а також стосовно інших функціональних підсистем організації (напр. підсистеми управління виробництвом тощо); підвищення гнучкості в управлінні персоналом завдяки своєчасному виявленню недоліків і ризиків у кадровій роботі. Завдання К.п.: створення кадрової інформаційної системи; аналіз наявної інформації з точки зору її важливості для кадрової служби; перевірка ефективності окремих кадрових підсистем (функцій), особливо з точки зору контролю й аналізу кадрових витрат. Основна ідея К.п. полягає у запровадженні обґрунтованих (необхідних і достатніх) планових значень показників за всіма елементами управління персоналом. Особливості К.п. на сучасному етапі: К.п. є однією з головних складових системи контролінгу діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення ефективності процесів управління персоналом (ефективності й оптимальності витрат на персонал, продуктивності праці, досягнення цілей) та стратегічної спрямованості діяльності, а отже, є важливим для успішної й тривалої діяльності підприємства на ринку; К.п. забезпечує використання організацією соціально орієнтованої концепції контролінгу через збалансоване управління на основі фінансових і нефінансових показників; К.п. за своєю сутністю є процес-орієнтованим контролінгом, спрямованим на супровідні процеси у сфері управління персоналом.

Балабанова Л.В., Стельмашенко О.В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки. — Донецьк, 2010; Ковалев С.В. Система контроллинга персонала промышленной организации. — М., 2010; Лиходєдова О. Контролінг персоналу: сутність та особливості на сучасному етапі // Економічний аналіз. — 2010. — Вип. 7; Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації: Ч. І. Менеджмент у фармації / За ред. З.М. Мнушко. — Х., 2009.


Інші статті автора