КАНАБІНОЇДИ

КАНАБІНОЇДИ (канабіс) — група психотропних речовин, які містяться в різних частинах коноплі (Сannabis sativa і Cannabis indica). Вживання К. призводить до розвитку захворювання, яке є різновидом наркоманії, гашишизму (див. Гашишизм). Згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою КМУ від 6 травня 2000 р. № 770, канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу належать до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Таблиця І, Список № 1), а тетрагідроканабінол і ряд його ізомерів належать до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких також заборонено (Таблиця І, Список № 2). Нині К. прийнято називати також синтетичні речовини, які мають споріднену з рослинними К. структуру і є агоністами канабіноїдних рецепторів, — так звані класичні К.:

HU-210_structure.tif

HU-210

До К. відносять також синтетичні речовини, які мають відмінну від рослинних К. структуру (аміноалкіліндоли, ейкозаноїди, 1,5-діарилпіразоли, хіноліни, арилсульфонаміди та ін.), але характеризуються аналогічними фармакологічними властивостями — такі речовини називають некласичними К.:

Cannabicyclohexanol.tif

Cannabicyclohexanol

549px-JWH073.svg.tif

JWH-073

AM-2201_structure.tif

AM-2201

585px-JWH018.svg.tif

JWH-018

Існують також речовини, які виробляються в організмі людини і є лігандами канабіноїдних рецепторів (див. Ендоканабіноїди).

Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. — М., 2009; Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»; Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов / Под. ред. проф. Н.И. Калетиной — М., 2008; Sobolevsky T., Prasolov I., Rodchenkov G. Detection of JWH-018 metabolites in smoking mixture post-administration urine / Forens. Sci. Int. — 2010. — V. 200; Schneir A.B., Baumbacher T. Convulsions associated with the use of a synthetic cannabinoid product / J. Med. Tox. — 2011. — V. 8 (1); Uchiyama N., Kikura-Hanajiri R., Ogata J., Goda Y. Chemical analysis of synthetic cannabinoids as designer drugs in herbal products / Forens. Sci. Int. — 2010. — V. 198.


Інші статті автора