ВІДПУСТКА СЕБЕТИКЛ

ВІДПУСТКА СЕБЕТИКЛ — оплачувана, а іноді неоплачувана відпустка тривалістю до 11 міс, яка надається при великому стажі роботи на певному підприємстві один раз на 7–10 років згідно з колективним договором. В.с. має обмежене застосування. Її використовують як захід стимулювання висококваліфікованих працівників, напр. вищих менеджерів (для повного відпочинку і розрядки), а також науково-педагогічних працівників (для додаткових досліджень, поїздок до інших держав й обмірковування нових ідей). В.с. необхідна також для самоосвіти, підвищення кваліфікації та оздоровлення. Оскільки така відпустка надається зазвичай працівникам з тривалим виробничим стажем, її можна розглядати як свого роду проміжну ланку між повним навантаженням і переходом на пенсію за віком.

Болотина Н.Б., Чанышев Г.И. Трудовое право Украины, 2-е изд. — М., 2001; Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. — М., 1999.


Інші статті автора