Музей історії фармації України Національного фармацевтичного університету

Адреса: вул. Блюхера, 4, Харків, 61002, Україна
Тел.: (057) 68-19-67
Сайт: www.nfau.in.ua

Чи знайдеться людина, на яку б
 не справила враження давнина,
засвідчена такою кількістю славних пам’яток?
Цицерон

Музей історії фармації України Національного фармацевтичного університету (НФаУ: ректор — член-кореспондент НАН України, доктор хімічних і фармацевтичних наук, професор Валентин Петрович Черних) — єдиний в Україні музей фармацевтичного профілю, що входить до структури вищого навчального закладу. Рішення про створення музею було прийнято у 2005 р. на VІ Національному з’їзді фармацевтів України. Відкриттю музею передувала активна науково-­дослідна робота зі збирання та створення музейної колекції. Особлива увага зверталася на дослідження витоків вищої фармацевтичної освіти України та маловідомих сторінок її історії, провідну роль у якій відіграв університет. Урочисте відкриття музею відбулося 15 вересня 2010 р., в третій день роботи VІІ Національного з’їзду фармацевтів. Починаючи з вересня 2010 р. співробітниками музею проведено більше тисячі екскурсій для студентів, школярів, гостей університету (екскурсії проводяться трьома мовами). У книзі відгуків музею є записи почесних гостей VІІ Національного з’їзду фармацевтів, представників різних країн та національностей, відомих діячів фармацевтичної галузі, студентів та випускників університету. В музеї регулярно проводяться виставки (остання з них — «Навчальне життя майбутніх фармацевтів» — тривала з серпня по жовтень 2012 р.). Унікальність музею ще й у тому, що він глибоко інтегрований у навчальний процес, кафедри університету проводять на його базі лекції, семінари, презентації тощо. Сьогодні фонди Музею історії фармації України налічують понад 1 тис. експонатів, що відображають історію університету та розвиток фармацевтичної науки в Харкові. Музей історії фармації України має дві експозиційні зали. В першій репрезентовано історію розвитку світової фармації від найдавніших часів. Друга експозиційна зала музею знайомить з історією фармації України, фармацевтичної освіти Харкова та історією провідного в фармацевтичній галузі вищого навчального закладу — Національного фармацевтичного університету. Серед найцінніших експонатів музею: ваги ХІХ ст., з якими працював М.О. Валяшко — засновник і перший ректор Харківського фармацевтичного інституту (нині НФаУ); фармакопея німецькою мовою з кольоровими ілюстраціями ручної роботи, видана у 1890 р.; лабораторний посуд кінця ХІХст.; експонати з колекції лікарських рослин Харківського імператорського університету, датовані ХІХ ст. тощо. До структури Музею історії фармації України входить музей під відкритим небом. Унікальне композиційне рішення скульп­турного комплексу реалізує ідею спадковості генерацій фармацевтів — від середньовічного «Аптекаря» до нинішнього студентства («Молодість фармації»), які завжди знаходяться під покровительством «Панацеї». Композиція відкрита на честь 200-річчя заснування вищої фармацевтичної школи в Україні. А під час роботи VІІ Національного з’їзду фармацевтів України у вересні 2010 р. відбулося урочисте відкриття скульптурної композиції «Особистості фармації», що уславила видатних діячів фармації, з якими тісно пов’язана історія НФаУ, — першого ректора ХФІ М.О. Валяшка та ректора у 1971–1979 рр. Д.П. Сала. Музей бере участь у роботі над виданням, присвяченим історії студентських будівельних загонів, яке готують ВНЗ Харкова з нагоди 55-річчя їх створення. Нині продовжується збір матеріалів з історії фармації, що мають відобразитися в експозиції або зберігатися у фондах музею, за наступними темами: «Історія традиційної народної фармації», «Історія фармації в давні часи», «Історія фармації у середні віки». Продовжується робота зі збору матеріалів у провідних бібліотеках Харкова та Державному архіві Харківської області з дослідження біографій провідних науковців НФаУ, що працювали в університеті на різних історичних етапах, а також його визначних вихованців.