ЩОКІНА Катерина Геннадіївна

ЩОКІНА Катерина Геннадіївна (7.03.1964, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2012), доцент (2010), доцент кафедри фармакології (з 2008) НФаУ, вчений секретар Проблемної комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України (з 2001).

Щокіна К.Г..tifЗакінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Теплоенергетика» (1987), Національну фармацевтичну академію України за спеціальністю «Провізор» (2002).

Працювала: науковий співробітник Північно-східного регіонального відділення Фармакологічного комітету МОЗ України (1996–2001); старший лаборант (2001–2003), асистент (2003–2008), доцент (з 2008) кафедри фармакології НФаУ.

Напрями наукових досліджень: фундаментальні та прикладні дослідження БАР з потенційною фармакологічною активністю різної спрямованості фармакотерапевтичної дії.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 240 наукових праць, монографії, 10 патентів, 3 підручників, 2 методичних рекомендацій, 4 інформаційних листів. Підготувала 1 кандидата наук.

Основні праці: Супероксиддисмутаза и ее препараты — перспективы и реалии: Моногр. — Х., 2005 (співавт.); Фармакология на ладонях: Справочник-пособие. — Х., 1997, 2002, 2007 (на рус., англ., араб. языках) (співавт.); Проблемна комісія «Фармація» МОЗ та АМН України (стан, основні напрямки діяльності, перспективи) — К. — Х., 2001, Х. — Львів, 2005 (співавт.); Побочные эффекты терапии СПИДа и возможности их коррекции // Вісн. фармакології та фармації. — 2005. — № 9 (співавт.); Обґрунтування раціонального вибору сучасних і перспективних препаратів з протизапальною дією: Метод. рекомендації. — Х., 2006 (співавт.); Механизмы действия и перспективы применения современных НПВС // Провизор. — 2007. — № 11; Проблемы наркотических анальгетиков // Ліки України. — 2007. — № 112 (співавт.); Проблемы педиатрии: безопасные лекарства детям // Провизор. — 2008. — № 13/14 (співавт.); Експериментальне вивчення анксіолітичної та антиамнестичної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) // Фармаком. — 2010. — № 2 (співавт.); Експериментальне вивчення протисудомної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) // Клін. фармація. — 2010. — Т. 14, № 2 (співавт.); Експериментальне вивчення кардіопротекторної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 (АРІЛ-1) та ліпіну на моделі іммобілізаційного стресу у щурів // Укр. біофармац. журн. — 2010. — № 2(7) (співавт.); Вивчення антиальтеративної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на моделі фенолового вульвовагініту у щурів // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2010. — № 3(16); Імунотропні властивості рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 // Укр. біофармац. журн. — 2010. — № 3(8); Експериментальне вивчення антиоксидантної та гіполіпідемічної дії рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 // Вісник фармації. — 2010. — № 3(63) (співавт.); Інноваційні перспективи раціонального вибору церебропротекторів при ураженнях головного мозку: Метод. рекомендації. — К., 2011 (співавт.).


Інші статті автора