ШКЛЯЄВ Сергій Анатолійович

ШКЛЯЄВ Сергій Анатолійович (02.06.1970, Харків) — кандидат фармацевтичних наук (2000), заступник директора з якості ТОВ «АСТРАФАРМ».

Шкляєв С.А..tifЗакінчив Харківський державний університет ім. М. Горького за спеціальністю «Хімія» (1993).

Працював: науково-дослідна частина Харківського державного університету (кафедра хімічної метрології) (1988–1993, за сумісництвом); молодший науковий співробітник, науковий співробітник лабораторії аналітичної хімії ДНЦЛЗ (1993–2001); інженер-хімік відділу контролю якості ЗАТ «Лекхім-Харків» (2001–2002); науковий співробітник відділу науково-технічної експертизи ДФЦ МОЗ України (2002), завідувач Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів Державної установи «Інститут фармакології та токсикології» АМН України (2002–2008); заступник директора з якості ТОВ «АСТРАФАРМ» (з 2008).

Напрями наукових досліджень: фармацевтичний аналіз, система забезпечення якості у виробництві ЛП.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 20 статей у наукових фахових виданнях; брав участь у створенні загальних ФС ДФУ: 2.2.22 «Атомно-емісійна спектрометрія», 2.2.23 «Атомно-абсорбційна спектрометрія».

Нагороди: Почесна грамота АМН України (2003).

Адміністративна діяльність: брав участь у модернізації фізико-хімічного та побудові мікробіологічного підрозділів Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології» АМН України; підготував та атестував зазначену лабораторію та лабораторію фізико-хімічного аналізу відділу контролю якості ТОВ «АСТРАФАРМ» на відповідність вимогам Порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських препаратів.

Основні праці: Использование метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии в стандартизации и контроле качества некоторых лекарственных средств (канд. дис.). — Х., 2000; К выбору метода градуировки при определении микроэлементов в лекарственных препаратах методом атомно-абсорбционной спектрометрии // Фармаком. — 1998. — № 6 (співавт.); Разработка методики электротермического атомно-абсорбционного определения микроэлементов в поливитаминном препарате // Фармаком. — 1999, № 1 (співавт.); Атомно-абсорбційний аналіз лікарських засобів у відповідності до вимог загальної статті ДФУ «2.2.23. Атомно-абсорбційна спектрометрія» // Матеріали інформаційно-методичного семінару «Спектроскопічні методи аналізу лікарських засобів». — К., 2001; Проблемы апробации аналитической нормативной документации на этапе предрегистрационного контроля // Вісник фармакології та фармації. — 2003. — № 9 (співавт.); Розробка методик контролю якості субстанції флокаліну // Фармац. журн. — 2006. — № 5 (співавт.); Валідація ВЕРХ-методики визначення азитроміцину в лікарських формах та її порівняння із СФ-методикою за реакцією з 2-нітробензальдегидом // Фармац. журн. — 2011. — № 1 (співавт.).