ШЕБЕКО Сергій Костянтинович

ШЕБЕКО Сергій Костянтинович (07.06.1979, м. Харків) — доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету.

Шебеко С.К..tifЗакінчив з відзнакою НФаУ (2001).

Працював: провізор ЦРА № 34 м. Харкова (2001–2002); старший лаборант (2001–2005), асистент (2005–2008), доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ (з 2008).

Напрями наукових досліджень: доклінічне вивчення фармацевтичних препаратів протизапальної та хондропротекторної дії; фармакологічне вивчення нефропротекторних властивостей аміноцукрів, флавоноїдів та комбінованих препаратів на їх основі; експериментальне вивчення фармакологічних властивостей похідних глюкозаміну та їх комбінацій з НПЗП.

Наукові здобутки: автор і співавтор 94 наукових на навчально-методичних праць, серед яких — монографія, 6 навчальних посібників, 3 патенти, 2 наукові методичні рекомендації, 3 інформаційні листи, 27 статей у фахових виданнях.

Нагороди: стипендіат ВР України (2000); стипендіат Президента України (2003); переможець IІI обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2008).

Основні праці: Експериментальне обґрунтування застосування глюкозаміну гідрохлориду та його комбінації з диклофенаком натрію в терапії гломерулонефритів (канд. дис.). — Х., 2007; Остеоартроз: консервативная терапия: монография. — Х., 2007 (співавт.); D-(+)-глюкозамонієва сіль 4ʹ-броманіліду 4,6-дихлор-2-карбоксисукцинанілової кислоти, яка проявляє нейролептичну, антигіпоксичну, протизапальну, анальгетичну, діуретичну, фунгістатичну активність: патент на винахід № 77354. — 2006 (співавт.); Фармацевтична композиція на основі кверцетину, що виявляє нефропротекторну дію та регулюючу електролітичний обмін активність при хронічній нирковій недостатності: патент на винахід № 93707. — 2011 (співавт.); Оптимізація пошуку ефективних лікарських засобів нефропротекторної та гіпоазотемічної дії: інформ. лист. — К., 2007. — № 21 (співавт.); Створення ефективних лікарських засобів нефропротекторної та гіпоазотемічної дії на основі флавоноїдів: інформ. лист. — К., 2009. — № 140 (співавт.); Розробка ефективних методів декальцинації суглобового хряща для імуногістохімічних досліджень: інформ. лист.– К., 2010. — № 191 (співавт.); Модифікація фармакологічних властивостей нестероїдних протизапальних препаратів аміноцукром глюкозаміну гідрохлоридом: метод. рекомендації. — Х., 2007 (співавт.); Методи експериментального моделювання ураження нирок для фармакологічних досліджень: метод. рекомендації. — Х., 2009 (співавт.); Сучасні проблеми біоетики: навч. посібник. — Х., 2009 (співавт.); Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації: навч. посібник. — Х., 2010 (співавт.).


Інші статті автора