ЧЕРНОВ Андрій Миколайович

ЧЕРНОВ Андрій Миколайович (31.05.1951, м. Піонерськ Калінінградської обл., Росія — 19.03.2013, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук (2011), професор кафедри процесів і апаратів хіміко-фармацевтичного виробництва (2011) Національного фармацевтичного університету.

Чернов А.М..tifЗакінчив Харківський політехнічний інститут, факультет «Хімічне машинобудування» (1974).

Працював: інженер у лабораторії процесів та апаратів Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (1974–1982); начальник фіто-хімічного цеху (1983–1985), головний інженер науково-виробничого хіміко-фармацевтичного об’єднання «Здоров’я» (1986–1988); директор з проектування та будівництва ДФ «Новофарм» (1989–1998). У 1998 р. створив приватні підприємства (ТОВ «Відродження» та СП «Новофарм — 2000»); доцент кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичних виробництв НФаУ (2000–2010).

Напрями наукових досліджень: відтворення процесів хіміко-фармацевтичних виробництв із застосуванням багатофункціонального обладнання; технології екстрагування БАР та сушіння ЛРС при накладанні на екстракційне середовище низькочастотних коливань.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 90 публікацій, у тому числі — 3 навчальних посібники, 27 статей, 10 патентів та авторських свідоцтв; 43 статті до Фармацевтичної енциклопедії.

Основні праці: Інтенсифікація процесу концентрування термолабільних вилучень з лікарської рослинної сировини із застосуванням двофазної системи газ–рідина (канд. дис.). — Х., 1985; Інтенсифікація процесів одержання біологічно активних речовин та розробка гнучких технологічних систем їх виробництва (докт. дис.). — Х., 2010; А.с. СССР № 816472, БИ № 12. Аппарат для концентрирования растворов. — 1981 (співавт.); Исследование процесса фильтрации суспензии плантаглюцида и выбор фильтрующего аппарата // Хим.-фармац. журнал. — 1986. — № 11 (співавт.); Створення корозійностійкого малотоннажного багатофункціонального обладнання для хіміко-фармацевтичних виробництв. І. Композиційні корозійностійкі матеріали для ємкісного обладнання хіміко-фармацевтичних виробництв // Вісник фармації. — 1993. — № 1–2 (співавт.); Вивчення корозійної стійкості конструкційних сталей з металевим покриттям при синтезі лікарських засобів // Вісник фармації. — 1994. — № 1–2 (співавт.); Конструкція та застосування поліфункціонального апарата реактор–фільтр–сушарка у виробництві синтетичних сполук // Вісник фармації. — 1996. — № 3–4 (співавт.); Создание гибких систем для фармацевтических производств // Хим. промышленность. — 1994. — № 3 (співавт.); Автоматизация многофункциональных вибрационных аппаратов // Вісник фармації. — 1994. — № 3–4 (співавт.); Создание вибрационных многофункциональных аппаратов для малотоннажных химико-технологических процессов // Химическое и нефтяное машиностроение. — 1996. — № 3 (співавт.); Моделювання динамічних процесів у вібраційних технологічних апаратах із інерційним самоцентрувальним вібратором та асинхронним електродвигуном // Укр. міжвід. наук.-техн. вісник. — 2006. — № 40 (співавт.); Практичне керівництво з курсу «Процеси і апарати хіміко-фармацевтичних виробництв»: навч. посібник. — Х., 2006 (співавт.); Розробка теоретичних засад гнучких виробництв лікарських речовин // Запорож. мед. журн. — 2008.– Т. 1, № 2(47) (співавт.); Вивчення впливу вібрацій на процеси поділення суспензій лікарських речовин // Фармац. журн. — 2009. — № 5 (співавт.); Зміст та напрямки розвитку екологічних технологій у медичній промисловості // Актуальні питання фармацевтичної науки та практики: Зб. наук. праць. — Запоріжжя: Запорізький ДМУ, 2010 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора