ТЮПКА Тетяна Іванівна

ТЮПКА Тетяна Іванівна (13.08.1967, Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.) — доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології НФаУ.

Тюпка Т.І..tifЗакінчила Харківський медичний інститут (1990).

Працювала: лікар-терапевт поліклініки № 8 м. Харкова (1992–2002); асистент (2002–2005), доцент (2005–2010), професор (з 2010) кафедри патологічної фізіології НФаУ.

Напрями наукових досліджень: вивчення механізмів розвитку і розроблення патогенетично обґрунтованих шляхів фармакокорекції легеневих захворювань; фармакологічні дослідження БАР та фармацевтичних препаратів із речовинами синтетичного та природного походження.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 100 наукових праць, 5 патентів України, 3 підручників, 5 навчальних посібників та методичних рекомендацій з патологічної фізіології. Керує виконанням 4 кандидатських дисертаційних робіт.

Нагороджена: Почесними грамотами НФаУ.

Основні праці: Репаративні та протизапальні властивості нової мазі на основі ксероформу (канд. дис.). — К., 2004; Механізми порушень сурфактантної системи і гемоциркуляції в малому колі кровообігу при набряку легень (докт. дис.). — Х., 2009; Патологічна фізіологія: Підруч. для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. — Львів, 2011 (співавт.); Роль передсердного натрійуретичного фактору в патогенезі гемодинамічного набряку легень // Буковинський мед. вісник. — 2006. — № 2 (співавт.); Вплив енапу на процеси перекисного окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи щурів з експериментальним гемодинамічним набряком легень // Медицина сьогодні і завтра. — 2006; Вплив енапу на морфофункціональний стан тканин легень і міокарда при експериментальному гемодинамічному набряку легень // Одеський мед. журнал. — 2007. — № 3 (співавт.); Компенсаторні механізми при експериментальному гострогіпоксичному набряку легень в умовах лікувального застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. — 2007. — Т. 7, № 4(20); Ультраструктура аерогематичного бар’єру і фосфоліпідний склад сурфактанту при гострогіпоксичному набряку легень // Мед. хімія. — 2008. — Т. 10, № 2; Порушення водно-електролітного обміну при гемодинамічному і гострогіпоксичному набряку легень та можливі шляхи його корекції // Запорож. мед. журн. — 2008. — № 3; Механізми гемодинамічних порушень при гострогіпоксичному набряку легень // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. — 2008. — Т. 8, № 4(24). — Ч. 2; Інтенсивність дихання і структурна організація мітохондріального апарату легеневої тканини при набряку легень // Світ медицини та біології. — 2009. — № 1.

Золота книга пошани Національного фармацевтичного університету; Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора