ТОРЯНИК Людмила Андріївна

ТОРЯНИК Людмила Андріївна (24.07.1947, смт. Панютене Лозівського р-ну Харківської обл.) — кандидат педагогічних наук, доцент. Відмінник освіти і науки України, завідувач кафедри іноземних мов НФаУ.

Закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького (1972), аспірантуру Московського інституту іноземних мов імені Моріса Тореза (1982–1985).

Торянік Л.А..tifСтажування: Оксфордський університет (1996), Американський мовний інститут (1999); Канадський мовний центр (2004).

Працювала: викладач (1975), старший викладач кафедри (1877) ХФІ; завідувач кафедри іноземних мов інституту Військово-повітряних сил (1988–2004); завідувач кафедри іноземних мов НФаУ (з 2004).

Напрями наукових досліджень: проблеми вищої школи в умовах Болонського процесу за напрямками: комунікативні мовленнєві компетенції основних видів мовної діяльності в умовах кредитно-модульної системи навчання; самостійна робота як одна із форм оптимізації навчального процесу та всебічного керування пізнавальною діяльністю студентів; дистанційна форма навчання в концепції інтерактивних методів викладання іноземної мови сьогодення.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 230 наукових та науково-методичних праць, 12 типових програм із профільних дисциплін, 3 підручників, 5 навчальних посібників, 3 збірників тестових завдань, 5 комп’ютерних контролюючих програм.

Нагороджена: Почесними грамотами МОЗ України (2005, 2007), МОН України (2004); дипломом конкурсу кращих підручників та посібників у номінації «Гуманітарний блок дисциплін» (2008).

Основні праці: Дидактические проблемы высшего образования Великобритании на современном этапе (канд. дис.). — М., 1985; Современные тенденции в подготовке специалистов в вузах Великобритании; Концепция самостоятельной работы студентов // Вестник высшей школы. — 1985. — № 11; Совершенствование профессионально-педагогической подготовки студентов-филологов. — М., 1984; Индивидуализация обучения и развитие самостоятельной познавательной деятельности при обучении иностранному языку. — М., 1990; Англійська мова: Навч. посібник — Х., 1995; Навчальний посібник з радіообміну в авіації. — Х., 2001; Довідник з термінології радіообміну. — Х., 2003; Англійська мова: Навч. посібник. — Х., 2003; Tests in English Grammar: Textbook. — Х., 2005; Speak English With Us: Textbook. — Х., 2007; English is Spoken in America, Britain and Canada. — Х., 2008 (співавт.); Professional English — Pharmacy Business: General: Coursebook. — Х., 2010 (співавт.).


Інші статті автора