СИТУАТИВНИЙ ПІДХІД

СИТУАТИВНИЙ ПІДХІД до управління у фармації полягає в тому, що при реалізації функцій менеджменту (планування, контроль тощо) слід виходити з умов конкретної ситуації, що склалася на момент прийняття (виконання) рішення. При цьому мають місце чотири обов’язкові компоненти ефективного управління: аналіз ситуації, вибір оптимального підходу до здійснення управління в конкретній ситуації, підтримання гнучкості та рухомості застосовуваного управлінського стилю (див. Стиль керівництва), управління повинно забезпечити необхідні зміни для пристосування до конкретної ситуації. Аналіз ситуації керівником фармацевтичної організації включає організаційні, економічні, технологічні, соціально-психологічні та інші аспекти. Оптимальний підхід до управління фармацевтичним закладом передбачає визначення та застосування управлінських рішень, найбільш прийнятних та ефективних у конкретній виробничо-економічній ситуації (гнучка зміна асортименту ліків для виробників, оптових посередників, аптечних закладів; удосконалення структури, складу підрозділів та служб ФП; визначення пріоритетних напрямків для розробників ЛП тощо). Гнучкість стилю керівництва вимагає врахування особливостей конкретних умов функціонування фармацевтичної організації та її окремих підрозділів (економічний стан та спрямованість на вирішення певних завдань, розміри, кадровий склад, кваліфікація та мотивованість співробітників). Забезпечення можливостей відповідних змін для пристосування до конкретної ситуації для ФП означає підтримання постійної гнучкості організаційної структури (реорганізація та перерозподіл повноважень, сфер діяльності, обов’язків між підрозділами та окремими співробітниками тощо), удосконалення технологічних процесів при виробництві ліків, застосуванні сучасних методів дистрибуції, просування (реклами), при взаємодії виробників фармацевтичних товарів та посередників з кінцевими споживачами.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007.


Інші статті автора