СЕМЕНОВ Андрій Миколайович

СЕМЕНОВ Андрій Миколайович (16.08.1964, смт Кшенський Курської обл., Росія) — кандидат медичних наук (2001), лікар-терапевт вищої категорії (2007), доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (2004) НФаУ.

Семенов А.М..tifЗакінчив Харківський медичний інститут (1987).

Працював: цеховий дільничний лікар-терапевт поліклініки 8-го Державного підшипникового заводу (1987); старший лаборант (1989), асистент кафедри фармакології (1990) ХФІ; асистент кафедри клінічної фармації (1995, 1999), провідний спеціаліст клінічного відділу (1999), доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (з 2004) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: фармакологічне вивчення похідних глюкозаміну; клінічне вивчення ЛП.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 50 наукових праць, серед яких патент України, інформаційний лист, 15 наукових статей у фахових виданнях.

Основні праці: Изучение кардиопротекторных свойств нестероидных противовоспалительных средств в ряде производных D-(+)-глюкозамина (канд. дис.). — с. Стара Купавна, Московської обл., 2001 та Одеса, 2010; Влияние глюкозамина на антиэкссудативный эффект нестероидных противовоспалительных средств // Фармакология и токсикология. — 1991. — Т. 54, № 2 (співавт.); Глюкозаміни — перспективні цукри для створення протизапальних засобів // Фармац. журн. — 1992. — № 2 (співавт.); Роль эндогенного и экзогенного глюкозамина в течение токсического отека легких // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1993. — № 3 (співавт.); Синтез, будова та біологічна активність карбоксіанілідів орто-голоїдбензойних кислот // Фармац. журн. — 1994. — № 4 (співавт.); Экспериментальное обоснование применения корректоров метаболизма соединительной ткани в патогенетической терапии кардиопатий // Клін. фармація. — 2000. — Т. 4, № 4 (співавт.); Пошук коректорів запальних захворювань міокарда в ряду похідних D–(+)–глюкозаміну // Вісник. фармації. — 2010. — № 1(61) (співавт.); Влияние производных D–(+)–глюкозамина на содержание и распределение ионов кальция в субклеточных структурах кардиомиоцитов при экспериментальной кардиопатии // Клін. та експерим. патологія. — 2010. — Т. IX, № 1(31) (співавт.); Электронно-микроскопическое изучение кардиопротекторного действия производных D–(+)–глюкозамина при фуразолидоново-алкогольной кардиомиопатии у белых крыс / Україн. морфол. альманах. — 2010. — Т. 8, № 2; Синтез та біологічна активність β-N-ацилгідразидів 4-карбетоксисукцинанілової кислоти // Мед. хімія. — 2010. — Т. 12, № 4 (співавт.).


Інші статті автора