САВЧЕНКОВА Лариса Василівна

САВЧЕНКОВА Лариса Василівна (14.02.1965, Луганськ) — доктор медичних наук, професор (2003), завідувач кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет»; позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації з клінічної фармакології (2013).

Савченкова Л.В..tifЗакінчила педіатричний факультет Луганського медичного інституту (1989), аспірантуру (1989–1991) та докторантуру (1997–1999).

Працювала: асистент (1991), доцент (1999) кафедри фармакології; завідувач кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет» (з 2002); позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації з клінічної фармакології (2013).

Напрями наукових досліджень: вивчення та впровадження в клінічну практику препаратів метаболічного типу дії, пошуку (розроблення) та дослідження перспективних знеболювальних фармацевтичних препаратів; вивчення, аналіз, усунення (запобігання) небажаних(-им) реакцій(-ям) та можливої(-ій) взаємодії фармацевтичних препаратів різних фармакотерапевтичних груп; створення та впровадження в лікувально-профілактичних закладах формулярної системи.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 220 наукових публікацій, 35 методичних посібників,15 авторських свідоцтв і патентів України. Підготувала 3 кандидатів наук, під її керівництвом виконуються ще 2 кандидатські дисертації. Л.В. Савченкова є членом Регіонального формулярного комітету та головним позаштатним спеціалістом (з 2010) Головного управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації.

Нагороджена почесними грамотами МОЗ України, Луганської облдержадміністрації та Луганської облради (2009), Головного управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації (2011); номінантка національних рейтингів «Кращий науковець Луганщини» (2000, 2001).

Основні праці: Фармакологическая регуляция метаболических процессов при сочетанном воздействии на организм острой гипоксической гипоксии с гипертермией (канд. дис.). — Луганськ, 1991; Експериментальне обґрунтування шляхів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в нагріваючому мікрокліматі (докт. дис.). — Луганськ, 1999; Динамика парамагнетизма ткани печени при сочетанном воздействии на организм гипоксии и гипертермии // Докл. АН Украины. — 1992. — № 10 (співавт.); Влияние кверцетина на метаболические процессы при воздействии на организм гипоксии и гипертермии // Эксперим. и клин. фармакология. — 1993. — № 1 (співавт.); Взаимосвязь между перекисным окислением липидов, антиоксидантной системой, содержанием цАМФ и цГМФ в организме животных при гипоксическом синдроме с гипертермией // Укр. биохим. журн. — 1995. — № 6; Вплив антигіпоксантів на зміни вмісту окремих компонентів мікросомального та мітохондріального електронтранспортного ланцюгів у клітинах печінки при перегріві на фоні гіпоксії // Журн. АМН України. — 1996. — № 4 (співавт.); Современные представления о генезе гипоксического синдрома и принципах его фармакокоррекции (обзор литературы и собственных данных) // Журн. АМН України. — 1997. — № 4 (співавт.); Антигипоксанты: состояние и перспективы // Эксперим. и клинич. фармакология. — 1998. — № 4 (співавт.); Роль ендогенних простаноїдів в патогенезі гіпоксичного синдрому та фармакотерапія деякими інгібіторами метаболізму арахідонової кислоти // Журн. АМН України. — 1998. — № 3; Цинаризин як антигіпоксант (огляд літератури і власних досліджень) // Журн. АМН України. — 2000. — № 4 (співавт.); Синдром тривалого роздавлювання: сучасні уявлення про механізми формування (огляд літератури і власних досліджень) // Журн. АМН України. — 2002. — Т. 8, № 3 (співавт.); Ліпосомальні форми лікарських засобів: від експерименту до клініки // Журн. АМН України. — 2006. — № 4 (співавт.); Окислительный гомеостаз при экспериментальной сердечной недостаточности: эффективность липосомальной формы кверцетина в комбинации с ацелизином // Кровообіг та гемостаз. — 2006. — № 4 (співавт.); Патогенез хронической сердечной недостаточности: эволюция представлений // Журн. АМН України. — 2007. — № 2 (співавт.); Клінічна фармакологія: Підручн. — К., 2008 (співавт.); Фармакотерапія: Підручн. — Вінниця, 2010 (співавт.).