СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД

СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД − різновид наукового дослідження результатів декількох клінічних випробувань. С.о. містить ретельний пошук та відбір усіх проведених у світі випробувань із даної теми за набором певних критеріїв, статистичне оброблення (див. Метааналіз) та критичну оцінку отриманих результатів. Отже, на відміну від традиційного (несистематичного) огляду літератури з певного науково-практичного питання, С.о. проводиться за стандартизованою методикою з використанням певних критеріїв оцінки якості проведених випробувань та їх результатів. Критична оцінка отриманих унаслідок пошуку даних і статистичне оброблення дозволяють отримати узагальнені результати на основі різних випробувань. Порівняння характерних ознак систематичних та несистематичних оглядів літератури наведено в таблиці.

Таблиця. Характерні ознаки систематичних та несистематичних оглядів літератури

Характерні ознаки С.о. Несистематичний огляд
Питання, що розглядаються Конкретне, чітко сформульоване «вузьке» питання, що вимагає відповіді Досить широке коло питань
Принцип відбору первинних джерел інформації Чіткі критерії відбору випробувань Вільний відбір відповідно до суб’єктивної думки автора
Оцінювання даних первинних досліджень Оцінювання кожного з досліджень зроблене більше ніж одним експертом; висновки різних експертів, що оцінювали дані, збігаються; узагальнення даних первинних досліджень якісне та кількісне (див. Метааналіз) Методи оцінювання даних різноманітні, узагальнення даних наведено без статистичного оброблення
Висновки Науково обґрунтовані; пропонуються напрямки майбутніх досліджень Не завжди науково обґрунтовані, значною мірою суб’єктивні

Головна мета С.о. — сприяти прийняттю медичних рішень, що базуються на використанні виключно достовірних фактів шляхом забезпечення фахівців достатньою інформацією для ухвалення відповідних рішень. С.о. має значно більший обсяг порівняно зі звичайним, оскільки узагальнює результати багатьох клінічних випробувань, містить їх кількісну й якісну оцінку та дозволяє зробити такі висновки: втручання (медична технологія, застосування ЛП) ефективне — його слід застосовувати; втручання неефективне — його не слід застосовувати; втручання завдає шкоди — його слід відмінити; корисність/шкода від втручання не доведені — необхідно проводити додаткові дослідження. Велике значення для медицини та фармації мають систематичні огляди Кокранівського товариства як такі, що відповідають методичним критеріям якості (див. База даних, База даних доказової медицини).

Воробьев П.А., Авксентьева М.В., Борисенко О.В. и др. Клинико-экономический анализ. — М., 2008. Гринхальх Т. Основы доказательной медицины. — М., 2004; Чубенко А.В., Бабич П.Н., Лапач С.Н. Медицина, основанная на доказательствах, и современные информационные технологии // Укр. мед. часопис. — 2004. — № 2; Bero L., Rennie D. The Cochrane Collaboration. Preparing, maintaining, and disseminating systematic reviews of the effects of health care // JAMA. — 1995; Cook D.J., Mulrow C.D., Haynes R.B. Systematic reviews: Synthesis of best evidence for clinical decisions. // Ann. Intern. Med. — 1997; Lau J., J.P.A. Ioannidis, Ch.H. Schmid. Quantitative synthesis in systematic reviews. // Ann. Intern. Med. — 1997.


Інші статті автора