САВОХІНА Марина Володимирівна

САВОХІНА Марина Володимирівна (10.07.1965, Тячів Закарпатської обл.) — лікар-терапевт вищої категорії, кандидат медичних наук Росії та України, доцент кафедри фармакотерапії НфАУ.

Савохина М.В..tifЗакінчила лікувальний факультет Харківського медичного інституту (1990).

Працювала: лікар-інтерн (1991), лікар-терапевт поліклінічного відділення Дорожньої клінічної лікарні (1992–1996), клінічний ординатор кафедри гастроентерології Харківського інституту удосконалення лікарів (1996–1998); завідувач терапевтичного відділення поліклініки Міської клінічної лікарні № 13 (1998–2003); головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації (2003); завідувач відділення профілактики поліклінічного відділення № 2 Міської клінічної лікарні № 1 (2004); асистент (2004–2011), доцент (з 2011) кафедри фармакотерапії НФаУ.

Напрями наукових досліджень: вивчення фармакологічної активності солей заміщених акридиніл-9-тіооцтових кислот, фармакологічні та фармакотерапевтичні дослідження протизапальних, діуретичних, кардіопротекторних ЛП.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 70 наукових та науково-методичних праць, 13 методичних рекомендацій для лікарів та студентів, 3 типових програм із профільних дисциплін, 16 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Основні праці: Фармакологическая активность солей замещенных акридинил-9-тиоуксусных кислот (канд. дис.). — Х., 2010; Изучение антибактериальной и фунгистатической активности солей замещенных акридинил-9-тиоуксусных кислот // Вісн. Сумськ. держ. ун-ту. — 2007. — № 2; Противовоспалительная акивность метакрукса // Медицина сегодня и завтра. — 2007. — № 3; Изучение диуретической активности солей замещенных акридинил-9-тиоуксусных кислот // Вісн. Сумськ. держ. ун-ту. — 2008. — № 1; Исследование анальгетической активности метакрукса // Медицина сегодня и завтра. — 2008. — № 4; Изучение жаропонижающего действия метакрукса // Експерим. і клін. медицина. — 2009. — № 2; Изучение действия метакрукса на течение адъювантной болезни // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць. Вип. 5 (101). — К.–Луганськ, 2010; Ефективність використання антиоксиданта гексод при стрептозотоциновому діабеті у щурів // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць. Вип. 2 (104). — К.–Луганськ, 2011 (співавт.); Экспериментальное исследование острой токсичности солей замещенных акридинил-9-тиоуксусных кислот // Експерим. і клін. медицина. — 2011. — № 2(51) (співавт.); Бронхообструктивный синдром в клинике внутренних болезней: клиника, дифференциальная диагностика, лечение ХОЗЛ и БА: метод. реком. –Х., 2007 (співавт.); Поллинозы: Метод. рекомендации. — Х., 2010 (співавт.); Системная красная волчанка (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение): Метод. рекомендации. — Х., 2010 (співавт.).


Інші статті автора