КРАСОВСЬКИЙ Ігор Володимирович

КРАСОВСЬКИЙ Ігор Володимирович (04.08.1911, Харків — 1999) — кандидат хімічних наук (1948), доцент (1950), завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (1948–1976) Харківського фармацевтичного інституту.

krasovskyi.tifЗакінчив хімічний факультет Харківського державного університету (1936).

Працював: асистент кафедри хімії 2-го Харківського медичного інституту (1936–1939); асистент кафедри аналітичної хімії ХФІ (1939–1941); начальник спеццеху і завідувач лабораторії заводу «Технохім» промислової кооперації у м. Тбілісі (1941–1944); асистент кафедри аналітичної хімії Інституту харчової промисловості у місті Краснодарі (1944–1946); асистент кафедри фізичної хімії ХФІ та одночасно асистент кафедри фізичної хімії Харківського державного університету (1947–1948); завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (1948–1976), завідувач курсу фізичної хімії (1976–1980) ХФІ. Талановитий педагог і лектор.

Напрям наукових досліджень: фізична та колоїдна хімія.

Наукові здобутки: довів, що активність кожного компонента розчину може бути розрахована за допомогою точно вимірюваних його властивостей (показник заломлення, густина тощо); запропонував об’ємно-рефрактометричний метод аналізу багатокомпонентних сумішей. Автор підручника «Физическая и коллоидная химия» (1959; 1983) та понад 50 наукових праць. Підготував 2-х кандидатів наук. Виконав докторську дисертацію на тему: «Правило активності властивостей розчинів неелектролітів і деякі можливості його застосування», яку офіційно не захищав.

Нагороджений відзнаками «Отличнику здравоохранения» (1954) і «За отличные успехи в работе» (1979); медаллю «За оборону Кавказа» (1945), чисельними подяками за відмінні показники в навчальній та науковій роботі.

Основні праці: Дослідження деяких проміжних реакцій, що приводять до утворення соди із сульфату натрію і вуглекислого кальцію (канд. дис.). — Х., 1948; Прибор для непрерывной регистрации показателя преломления раствора при хроматографическом методе анализа // Труды Харьковского фармац. ин-та. — Х., 1957. — Вып. 1 (співавт.); Фізична та колоїдна хімія: підручник. — К., 1959 (співавт.); Анализ двойных жидких лекарственных смесей неэлектролитов по поверхностному натяжению // Аптеч. дело. — 1961. — № 3 (співавт.); Вибір методу хроматографічного дослідження // Фармац. журн. — 1963. — № 1, № 2, № 3 (співавт.); Применение избыточных энергий для характеристики структурных изменений, происходящих при образовании растворов неэлектролитов // Журн. физ. химии. — 1972. — Т. ХLVI, № 1 (співавт.); Зависимость работы образования флуктуаций концентрации от состава и двойных смесей неэлектролитов // Укр. хим. журн. — 1973. — Т. ХХХІХ, № 1 (співавт.); Определение активности с помощью различных свойств растворов // Журн. физ. химии. — 1976. — Т. L, № 9 (співавт.); Метод определения состава и давления насыщенного пара под двойными смесями неэлектролитов // Журн. физ. химии. — 1979. — Т. LIII, № 5 (співавт.); Способ определения парциальных давлений насыщенного пара компонентов бинарного раствора неэлектролитов // Журн. физ. химии. — 1979. — Т. LIII, № 8 (співавт.); Физическая и коллоидная химия: учебник. — К., 1983 (співавт.).

Українська фармацевтична академія 1921–1996 / В.П. Черних, І.А. Зупанець, З.М. Мнушко та ін. — Х., 1996; Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. — Х., 1999; Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора