КРАВЧЕНКО Віра Миколаївна

КРАВЧЕНКО Віра Миколаївна (12.06.1955, с. Івано-Шейчено Богодухівського р-ну Харківської обл.) — доктор біологічних наук (2008), професор кафедри біології, фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету (з 2010).

Кравченко В.М..tifЗакінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Біолог. Викладач біології та хімії» (1981).

Працювала: старший лаборант кафедри біохімії Харківського фармацевтичного інституту (1981–1982); асистент (1982–1992), доцент кафедри біохімії (1992–2004); завідувач кафедри біології (2004–2007); доцент (2007–2010), професор кафедри біології, фізіології та анатомії людини НФаУ (з 2010). Напрями наукових досліджень: пошук та вивчення тиреоїдної та інших видів фармакологічної активності нових синтетичних сполук, похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну та їх біохімічних механізмів дії.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед них — 2 підручники, 5 навчальних посібників, 18 методичних рекомендацій, типових програм із дисциплін «Біологія з основами генетики», «Загальна біологія», 2 патенти, авторське свідоцтво.

Основні праці: Гипогликемическая активность арилпроизводных дикарбоновых кислот (канд. дис.). — М., 1987; Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну (докт. дис.). — К., 2007; Біологічна хімія: підручник. — Х., 2000 (співавт.); Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії: навч. посібник. — Х., 2004 (співавт.); Біологія з основами генетики: навч. посібник. — Х., 2006 (співавт.); Біологія клітини: метод. рекомендації. — Х., 2008 (співавт.); Основи гістології: навч.-метод. посібник. — Х., 2009 (співавт.); Оптимальний синтез та антитиреоїдна активність 1-Н-3-(бензимідозоліл-2)-4-гідроксихіноліну-2 // Вісник фармації. — 1996. — № 1–2; Вплив тиреостатиків на функціональний стан печінки щурів з експериментальним гіпертиреозом // Проблеми ендокрин. патології. — 2004. — № 2; Стан показників вуглеводного обміну у щурів з експериментальним гіпертиреозом та лікованих тиреостатиками // Одеський мед. журн. — 2005. — Т. 9, № 32; Дослідження активності антиоксидантного глутатіонзалежного поліферментного комплексу у щурів з гіпертиреозом та за умов впливу сполук з антитиреоїдним ефектом // Мед. хімія. — 2006. — Т. 8, № 4; 4-hydroxy-2-quinolones 144. Alkil-, arylalkil-, and arilamides of 2-hydroxy-4-oxo-4H-pyrido [1,2-α] pyrimidine-3-carboxylic acid and their diuretic properties // Chemistry of Compounds. — 2008. — Vol. 44, № 5 (співавт.); 4-гидроксихинолины-2. Синтез и диуретическая активность арилалкиламидов 4-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты // Хімія гетероциклічних сполук. — 2008. — № 1 (співавт); 4-hydroxy-2-quinolones. 191. Synthesis, tautomerism and biological activity of benzimidazol-2-ylamides jf 1-R-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylic acids // Chemistry of Compounds. –2011. — Vol. 46, № 11 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В. П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора