КОНОНЕНКО Надія Миколаївна

КОНОНЕНКО Надія Миколаївна (05.06.1976, м. Харків) — доктор медичних наук, професор (2011), учений секретар ученої ради (з 2007), професор (2011), завідувач кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету (з 2009).

Кононенко Н.М..tifЗакінчила Харківський державний медичний університет (2000).

Працювала: лікар Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення (2001); асистент (2001–2005), доцент (2005–2009), завідувач кафедри патологічної фізіології НФаУ (з 2009).

Напрями наукових досліджень: вивчення системи гемостазу в нормі та в умовах патології; патогенетичні механізми хронізації виразкової хвороби та шляхи її фармакологічної корекції; патофізіологічні й фармакологічні аспекти десинхроноза; дослідження наноструктурованних ліпосомальних систем як засобів доставки ЛП; розроблення та вивчення інноваційних ЛП для лікування цукрового діабету.

Наукові здобутки: автор понад 250 наукових праць, 10 патентів України, 4 підручників, 7 навчальних посібників (3 — з грифом МОН України), монографій, методичних рекомендацій. Підготувала 5 кандидатів наук. Керує підготовкою докторської та 3 кандидатських дисертацій. Член правління Наукового товариства патофізіологів України (з 2012), спеціалізованих учених рад Д-64.600.03 Харківського медичного університету та Д-55.051.05 Сумського державного університету.

Нагороджена: почесною грамотою НФаУ, грамотами Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Харківської обласної ради, МОЗ України; переможець ХІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Молодий науковець» (2009).

Основні праці: Гемостатичні властивості сукцифенату (експериментальне дослідження) (канд. дис.). — К., 2004; Еритроцитарна і лейкоцитарна ланки системи гемостазу в нормі та механізми їх порушень при гастральних виразках (докт. дис.). — Х., 2009; An Effect of the Nanoemulsion of Liposomes with Grape seed Polyphenols on the Lipid Structure and Protein Modifications of Gastric Mucosal Cellsin Gastric Ulcer // J. ofH. Sc. — 2014. — Vol. 4, № 1; Скрининг ранозаживляющего действия нового крема // Фармация Казахстана. — 2014. — № 11; Гендерні та вікові особливості вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту при десинхронозі // Віс. Вінниц. нац. мед. універ. — 2014. — № 2 (Т. 18); The study of toxicological properties of a new combined cream «Dermalipoin» // NewsofPharmacy. — 2014. — № 4 (80); Патологічна фізіологія: підручник. — Львів, 2015 (співавт.); Antidiabetic action of combined medicine glikverin in terms of experimental Diabetes Mellitus type 2 // J. ofH. Sc. — 2015. — № 2; Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону в щурів-самців різного віку при виразкових ураження шлунку // Патологія. — 2015. — № 2 (34); Імуногістохімічне дослідження стану мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунку при дисонхронозі у щурів-самців різного віку // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісн. Укр. мед. стомат. академ. — 2015. — Т. 15, вип.. 4 (52).

Золота книга пошани Національного фармацевтичного університету; Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005.


Інші статті автора