КОЛІСНИК Сергій Вікторович

КОЛІСНИК Сергій Вікторович (17.06.1964, м. Охтирка Сумської обл.) — кандидат хімічних наук (1992), доктор фармацевтичних наук (2012), професор (2012) кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету.

Колесник С.В..tifЗакінчив з відзнакою ХФІ (1986).

Працював: провізор-технолог аптеки № 1 м. Миколаєва (1986); старший лаборант (1988–1989), викладач (1989–1990), асистент (1990–1996), доцент кафедри аналітичної хімії НФаУ (з 1996).

Напрямки наукових досліджень: цілеспрямований пошук БАР, дослідження реакційної здатності та встановлення впливу структури на біологічну активність у ряді похідних оксоіндолінкарбонових кислот з метою їх використання у виробництві ЛП.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 130 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 20 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 1 кандидата наук. Відзначений Грамотою МОЗ України (2008).

Основні праці: Синтез, физико-химические свойства и биологическая активность сульфамоильных производных фенилантраниловой кислоты и акридина (канд. дис.). — Х., 1992; Синтез, властивості та біологічна активність похідних 2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот (докт. дис.). — Х., 2012; Аналитическая химия: посібник. — Х., 2000 (співавт.); Аналітична хімія: посібник. — Х., 2004 (співавт.); Analytical chemistry // P. I. The quantitative analysis. — Х., 2006 (співавт.); Однореакторний синтез етилового ефіру 2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на основі ізатин-3-гідразону // Журн. орган. та фармац. хімії. — 2007. — Т. 5, вип. 3(19) (співавт.); Синтез, властивості і біологічна активність N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-ω-амінокислот та їх похідних // Журн. орган. та фармац. хімії. — 2009. — Т. 7, вип. 4(28) (співавт.); Аналітична хімія: Якісний та кількісний аналіз: навч. конспект лекцій. — Вінниця, 2011 (співавт.); Analytical chemistry / Collection of lectures on quantitative analysis. — Х., 2011 (співавт.); Зв’язок «структура-антигіпоксична активність» у ряду похідних 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолініліден-3)-оцтової кислоти // Вісн. фармації. — 2011. — № 4(68) (співавт.); Синтез і перетворення N-ариламідів (2Z)-(бензоїламіно)(1-R-2-оксо-1,2-дигідро-3Н-індол-3-іліден)оцтових кислот // Журн. орг. та фарм. хімії. — 2011. — Т. 9, вип. 2(34) (співавт.).


Інші статті автора