ШИШКОВСЬКОГО РІВНЯННЯ

ШИШКОВСЬКОГО РІВНЯННЯ виражає концентраційну залежність зниження поверхневого натягу (∆σ) водних розчинів ПАР, яке викликано їх адсорбцією на поверхні розділу розчин — повітря або розчин — органічна рідина:

∆σ =σ0 — σ = а ln (1 + bc),

де σ0 і σ — поверхневий натяг чистого розчинника (води) і розчину ПАР з концентрацією с відповідно, моль/л; а і b — емпіричні сталі. Стала а має одне і те ж значення для різних речовин одного гомологічного ряду; стала b характеризує поверхневу активність ПАР та збільшується в ряді при переході від одного гомолога до наступного в 3,0–3,5 рази відповідно до правила Дюкло — Траубе (див. Поверхнева активність).

За Ш.р. розраховують поверхневий натяг розчинів нижчих гомологів ПАР (спиртів, карбонових кислот, амінів, етерів тощо), в яких не відбувається міцелоутворення.

Зимон А.Д., Лещенко М.Ф. Коллоидная химия. — М., 2001.


Інші статті автора