КОВАЛЕНКО Зоя Іванівна

КОВАЛЕНКО Зоя Іванівна (17.11.1960, м. Охтирка Сумської обл.) — педагог, кандидат фармацевтичних наук (1990), доцент (1995), заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян (з 2009), завідувач кафедри фундаментальної та мовної підготовки (з 2010) Національного фармацевтичного університету.

Коваленко З.І..tifЗакінчила ХФІ (1985).

Працювала: рецептар-контролер Центральної районної аптеки № 128 м. Києва (1985), аспірант (1986–1990), асистент (1990), доцент кафедри органічної хімії (1995); заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян (з 2009); завідувач кафедри фундаментальної та мовної підготовки (з 2010) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: синтез, вивчення фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 4-ацетил- і 4-(1ʹ,5ʹ-дифенілпіразолініл-3ʹ) оксанілової кислоти. Пошук БАР у ряді похідних нітрогеновмісних гетероциклів. Розроблення та впровадження навчально-методичних розробок у навчальний процес (переважно при підготовці іноземних громадян).

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 70 наукових та науково-методичних праць, типових програм, 7 авторських свідоцтв на винахід, 4 патентів, 4 навчальних посібників, 7 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Нагороджена Почесними грамотами МОЗ України (2003) та Харківської міської ради (2011), Почесним знаком «Відмінник освіти України» (2005), нагрудним знаком «Петро Могила» (2008).

Основні праці: Машинное прогнозирование биологической активности и синтез в ряду производных дикарбоновых кислот // Тезисы докладов 10-й Конференции молодых ученых «Синтез и исследование биологически активных соединений. — Рига, 1989 (співавт.); Поиск биологически активных соединений в ряду производных щавелевой, янтарной, глутаровой и адипиновой кислот // Тезисы докладов V Съезда фармацевтов БССР. — Минск, 1989 (співавт.); Целенаправленный поиск биологически активных веществ в ряду гетероциклических производных дикарбоновых кислот // Тезисы докладов V Съезда фармацевтов, фармакологов и токсикологов. — Минск, 1989 (співавт.); Синтез, физико-химические и биологические свойства производных 4-ацетил- и 4-(1ʹ,5ʹ-дифенилпиразолинил-3ʹ)-оксаниловой кислот (канд. дис.). — Х., 1990; Типова програма з органічної хімії. — Х., 1998 (співавт.); Общий практикум по органической химии. — Х., 2001 (співавт.); Загальний практикум з органічної хімії. — Х., 2003 (співавт.); Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев. — Х., 2004 (співавт.); Збірка тестів з органічної хімії. — Х., 2005 (співавт.).


Інші статті автора