СИРОВАТКИ ІМУННІ ДІАГНОСТИЧНІ

СИРОВАТКИ ІМУННІ ДІАГНОСТИЧНІ (діагностичні антисироватки) — імунні сироватки, які містять антитіла проти одного (моновалентні, моноспецифічні) чи декількох (полівалентні, поліспецифічні) антигенів. Для отримання імунної діагностичної сироватки імунізують кролів повноцінними антигенами. Технологія виготовлення залежить від типу сироваток (аглютинувальні, преципітувальні, імунофлуоресцентні та ін.) і виду антигенів. С.і.д. використовують для ідентифікації збудників, як тест-сироватки в серологічних реакціях для визначення групи крові та ін.

Словник з мікробіології, вірусології, імунології та інфекційних захворювань / За ред. Г.Г. Палія. — Вінниця, 1995.


Інші статті автора