КАРАМИШЕВ Дмитро Васильович

КАРАМИШЕВ Дмитро Васильович (10.09.1970, Харків) — доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету.

Карамишев Д.В.tifЗакінчив з відзнакою — Харківський державний медичний інститут (лікувальна справа, 1993); Національну академію державного управління при Президентові України (магістр державного управління, 2003); Класичний університет м. Запоріжжя (спеціаліст з економіки підприємства, магістр із прикладної економіки, 2008).

Працював: лікар міської клінічної лікарні № 1 м. Харкова (з 1993); лікар, науковий співробітник Інституту терапії АМН України (1993–2000). З 2003 р. — доцент Національної академії державного управління при Президентові України (у Харківському регіональному інституті державного управління), з 2006 р. — професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, з 2007 р. — доцент кафедри організації та економіки фармації (за сумісництвом), з 2008 р. — завідувач кафедри менеджменту і адміністрування НФаУ. У 2000–2003 рр. працює на керівних посадах у сфері медичного страхування: координатор регіональних медичних програм ЗАТ «Страхова компанія «Київ» (2000–2002), заступник голови правління ВАТ «Страхова компанія «Надія» (2000–2001), директор філії ЗАТ «Страхова компанія «Україна» у м. Харкові (2001–2003).

Напрями наукових досліджень: управління інноваційно-інвестиційними проектами в галузях медицини і фармації системи охорони здоров’я.

Наукові здобутки: автор і співавтор 3 патентів України, 2 монографій, 14 навчальних посібників, понад 200 наукових публікацій та навчально-методичних праць. Автор концепцій «Національна доктрина інноваційних перетворень системи охорони здоров’я», «Публічно-інвестиційна модель функціонування системи охорони здоров’я», «Професійне управління системою охорони здоров’я в Україні». Співавтор проектів законів України «Про лікарське самоврядування», «Страхування професійної відповідальності медичних працівників». Є одним із розробників Галузевого стандарту вищої освіти, освітньо-професійних програм підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», затвердженого наказом МОН, молоді та спорту України від 22.04.2011 р. № 366. Засновник і керівник Вищої школи менеджменту НФаУ. Запроваджує концепцію Administrative Management System (AMS) підготовки професійних управлінців. Уперше в Україні запровадив проект навчального видання «Менеджмент і адміністрування».

Громадська діяльність: віце-президент Всеукраїнської медико-правової асоціації, голова Ради професійних управлінців у сфері охорони здоров’я (з 2007); експерт дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я (сектор законодавчих ініціатив, з 2007); виконавчий директор Всеукраїнського об’єднання «Спілка громадських організацій «Здоров’я Нації» (2007–2008); координатор проекту «Медичне страхування в Україні» Європейської бізнес-асоціації (2007–2008); член редколегій фахових наукових журналів «Медицина і право», «Теорія та практика державного управління», «Публічне управління», «Професійне управління та інвестиції — в систему охорони здоров’я»; член двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з наукового напрямку «Державне управління».

Основні праці: Концепція інноваційних перетворень: міжгалузевий підхід до реформування системи охорони здоров’я: державно-управлінські аспекти: монографія. — Х., 2004; Стратегічне управління інноваційними процесами в системі охорони здоров’я: державні механізми: монографія. — Х., 2006; Менеджмент організацій: теоретико-прикладний аспект. — Х., 2009 (співавт.); Організація праці менеджера. — Х., 2010 (співавт.); Управління. Менеджмент. Адміністрування: теоретичні основи. — Х., 2011 (співавт.).