КАЙДАЛОВА Лідія Григорівна

КАЙДАЛОВА Лідія Григорівна (20.02.1961, с. Баришівка Київської обл.) — доктор педагогічних наук (2012), професор (2012), завідувач кафедри педагогіки і психології (з 2004) Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету.

Кайдалова Л.Г..tifЗакінчила Харківський ордена Леніна політехнічний інститут (1985) та НФаУ (2009).

Працювала: викладач Харківського заочного машинобудівного технікуму (1985–1995); методист (1996–1999), науковий співробітник (1999–2003), завідувач навчально-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти (2003–2007); завідувач кафедри педагогіки і психології ІПКСФ НФаУ (з 2004).

Напрями наукових досліджень: дослідження ефективних технологій професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 150 наукових праць, серед них — монографія та 20 навчальних посібників. Брала участь у розробленні Галузевих стандартів вищої освіти з напряму «Фармація», у ліцензуванні спеціальності «Педагогіка вищої школи», в упровадженні кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу в НФаУ, у розробленні нормативно-методичних документів для студентів і викладачів.

Нагороджена Почесними грамотами МОН України (2005), МОЗ України (2005, 2006), НФаУ (2007, 2011).

Основні праці: Педагогічні технології у формуванні професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу (канд. дис.). — Х., 2003; Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю (докт. дис.). — Запоріжжя, 2011; Модульна технологія навчання. — Х., 2002 (співавт.); Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті: навч. посібник. — Х., 2005 (співавт.); Педагогічна діагностика у вищому навчальному закладі. — Х., 2005 (співавт.); Професійна підготовка фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах: монографія. — Х., 2010; Педагогічна майстерність викладачів: навч. посібник. — Х., 2010 (співавт.); Психологія спілкування: навч. посібник. — Х., 2011 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005.