ІСАЄВ Сергій Григорович

ІСАЄВ Сергій Григорович (13.01.1957, Харків — 03.12.2014, м. Харків) — доктор фармацевтичних наук (2009), професор кафедри медичної хімії НФаУ (з 2010).

Ісаєв С.Г..tifЗакінчив ХФІ (1980).

Працював: старший лаборант кафедри фармацевтичної хімії (1980), асистент (1982–1990), доцент кафедри фармацевтичної (1990–2004) та медичної хімії (2004–2010), професор кафедри медичної хімії (з 2010); за сумісництвом — заступник декана фармацевтичного факультету (1988–1992), декан факультету з підготовки іноземних студентів НФаУ (1992–1997).

Напрями наукових досліджень: синтез БАР, вивчення реакційної здатності серед похідних орто-галогенбензойних, N-R-антранілових кислот, акридину, Д-(+)-глюкозаміну та створення на їх основі потенційних ЛП.

Науково-практичні здобутки: автор і співавтор понад 550 наукових і навчально-методичних праць, серед них — 75 авторських свідоцтв та патентів, 15 інформаційних листів, навчальний посібник, 3 курси лекцій (3 видання). Підготував 5 кандидатів наук. Уперше розробив і запропонував: препаративні способи синтезу N-фенілантранілових кислот у твердій фазі, у водному середовищі з використанням гетерогенного каталізатора, каталізаторів фазового переносу та методику їх кількісного визначення методом двофазного титрування в системі октанол — вода; метод використання солей 9-аміноакридинію в суббактеріостатичних концентраціях для підвищення активності антибіотиків та можливість їх використання для одночасного фарбування та антимікотичної обробки трикотажних текстильних матеріалів. Співавтор 4 ЛП (брометакрин, бензодіокс, таблетки оксаглюкаміну, оксадиглюкамін), які знаходяться на різних етапах доклінічного та клінічного дослідження.

Нагороджений знаком ЦК ВЛКСМ (1982), «Будівельник Байконуру» (1982), дипломом Всесоюзного товариства фармацевтів СРСР (переможець молодих винахідників, 1989), Почесними грамотами Харківської облдержадміністрації та НФаУ.

Основні праці: Синтез, строение и биологическая активность производных орто-хлорбензойной, дифениламин-2-карбоновых кислот и акридина (канд. дис.). — Х., 1988; Синтез, реакційна здатність і біологічна активність похідних орто-галогенбензойних, ароматичних амінокислот та акридину (докт. дис.). — Х., 2008; О фармакологической коррекции производными 2-хлор-3-нитробензойной кислоты поражений печени // Хим.-фармац. журн. — 1989. — № 8 (співавт.); Les antipaludiques de synthese. — Х., 1994 (співавт.) Pecularities of protein degradation in hibernating mammalions. Cambridge. — Cryo-Letters. — 1994. — № 15 (співавт.); Влияние хлорэтакридина и бромэтакридина на заживление инфицированных повреждений костно-суставного аппарата в эксперименте // Ортопедия, травматология и протезирование. — 1995. — № 4 (співавт.); Синтез, физико-химические свойства арилсульфогидразидов 2,3,5-трихлорбензойной кислоты и их биологическая активность // Вестн. проблем биологии и медицины. — 1998. — № 3; Procpets of drug creation with cation-anion action // Drug for man-Kaunas 1997. — Vol. 5, № 1; Синтез, физико-химические и биологические свойства 3,5-дихлор-N-арилантраниловых кислот // Физиологически активные вещества. — 1999. — № 1(27); Методи синтезу, будова та біологічна активність похідних 5-нітроакридину // Фармац. журн. — 1999. — № 3; Методи синтезу 2′-N-(5′-алкіл-1,3,4-тіазоліл) — амідів 2-метил-5- та 6-нітрооксанілоїлгідразидів щавлевої кислоти, їх будова та деякі фізико-хімічні і біологічні властивості // Фармаком. — 1999. — № 6; Фармакологічна активність заміщених 5-нітро-9- [2′-оксі-2′-n-(нітрофеніл)-етил]аміноакридину // Ліки. — 2001. — № 3/4; Патент України № 33114 від 15.02.2001. Спосіб одержання заміщених 3-,4-,5- та 6-нітро-2-N-фенілантранілових кислот (співавт.); Патент України № 46412 від 15.05.2002. Лікарський засіб «Оксаглюкамін», який виявляє протизапальну, анальгетичну, антиалергічну, протишокову, антибактеріальну, гастропротекторну та хондропротекторну активність (співавт.); Фармацевтична хімія: навч. посібник. — Х., 2002 (співавт.); Реакційна здатність заміщених 5-нітро-9-хлоракридинів // Вісник фармації — 2003. — № 4 (співавт.); Методи синтезу, фізико-хімічні та біологічні властивості анілідів 4,6-дихлор-2-карбоксисукцинанілової кислоти // Фармац. журн. — 2006. — № 1; Розробка дослідно-промислового синтезу етилового ефіру 4-карбетоксіоксанілоїл гідразиду щавлевої кислоти // Фармац. журн. — 2008. — № 3 (співавт); Поєднання фарбування та антимікотичної обробки трикотажних текстильних матеріалів // Восточно-европейский журнал передовых технологий. — 2009. — № 2/4(38) (співавт.); Пошук коректорів запальних захворювань в ряду похідних Д-(+)-глюкозаміну // Вісник фармації. — 2010. — № 1(61) (співавт.).

Літ: Історія Національного фармацевтичного універститету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. — Х., 1999; Українська фармацевтична академія: 1991–1996 / За ред. проф. В.П. Черних. — Х., 1996; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії. Бібліографічний збірник / За ред. проф. О.І. Тихонова. — Х., 1998.


Інші статті автора