ІВАНОВА Каріна Андріївна

ІВАНОВА Каріна Андріївна (14.02.1959, м. Ленінакан, Вірменія) — кандидат соціологічних наук (2002), доктор філософських наук (2011), професор (2012), проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи (2005), завідувач кафедри суспільних наук (2007–2012), завідувач кафедри філософії та соціології НФаУ (з 2012).

Іванова К.А..tifЗакінчила Красноярський державний педагогічний інститут (філологічне відділення, 1984).

Працювала: учитель середньої школи № 2 м. Ужур (1981); лаборант (1987), старший лаборант (1987), викладач (1988), старший викладач (1994), доцент кафедри російської мови (2003); проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи (2005); завідувач кафедри суспільних наук (200–2012) НФаУ; завідувач кафедри філософії та соціології НФаУ (з 2012).

Напрями наукових досліджень: комплексні дослідження трансформаційних процесів у сучасному світі: соціально-політичні, філософські та культурно-освітні виміри; дослідження проблем культурних змін у ХХ — на початку ХХІ ст., особливості їх осмислення на рівні філософсько-методологічного аналізу.

Науково-практичні здобутки: автор і співавтор понад 95 публікацій у провідних фахових виданнях, 3 монографії, 1 підручник і 8 навчальних посібників із грифом МОН України.

Нагороджена Почесними грамотами Київської районної ради м. Харкова (2005), МОЗ України (2009), ВР України (2010), Харківської облдержадміністрації (2010, 2012).

Основні праці: Соціологічні аспекти міжкультурної комунікації в українському вузі (кандид. дис.). — Х.: Національний університет ім. Н.В. Каразіна, 2002; Зміни як сутнісна характеристика культури (методологія дослідження) (докт. дис.). — К.: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН, 2010; Проблеми міжкультурної комунікації іноземних студентів: матер. міжнар.наук.-практ. конф. — К., 2002; Ціннісні аспекти вербальної міжкультурної комунікації // Етнічність, релігія, нація: міжкультурні комунікації: монографія. — Х., 2003 (співавт.); Межкультурная коммуникация как субъект-субъектное общение: збірник наук. праць. — Х., 2003; Культурологія: навч. посібник. — К., 2003; Культурологія: навч. посібник. — К., 2005, вид. 2 (співавт.); Жилой дом в системе ценностей и коммуникативных образов: сб. науч. докладов. — Симферополь, 2006; Толерантність і емпатія, як специфічні риси комунікативних процесів міжкультурного дискурсу: зб. наук. доповідей. — Сімферополь, 2007; Tolerance and empathy as specific features of communicative processes: сборник научных докладов. — Сімферополь, 2008; Толерантность и интолерантность в современном обществе: Восток — Запад: матер. междунар. науч.-практ. конф. — СПб., 2008; Philosophy (Credit-Module Course): Handbook for Foreign University and Post Graduate Students). — Kharkiv, 2009 (співавт.); Культура як нерівноважна система і проблеми культурних змін. — Чернівці, 2009; Методологические проблемы анализа культурных изменений. — Дніпропетровськ, 2009; Зміни в культурі як глобальна проблема: монографія. — Х., 2010; Восток — Запад: диалог культур и толерантность: збірник наук. праць. — К., 2010; Концептуальний апарат синергетики як методологічна основа досліджень культурних змін: збірник. наук. пр. — К., 2010.