ЗУПАНЕЦЬ Катерина Олександрівна

ЗУПАНЕЦЬ Катерина Олександрівна (14.12.1982, м. Ужур-4, Росія) — кандидат фармацевтичних наук, старший лаборант кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету (з 2006).

Зупанець К.О..tifЗакінчила з відзнакою НФаУ (2005), з відзнакою — магістратуру НФаУ (2006) та з відзнакою — Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2011).

Працювала: провізор ВАТ «Аптека № 1» м. Харкова (2005–2006); асистент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ (2006–2007), старший лаборант та пошукувач кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НФаУ (з 2006).

Напрями наукових досліджень: фармакологічне вивчення аміноцукру глюкозаміну, його похідних та комбінацій з НПЗП; фармацевтична опіка пацієнтів при застосуванні рецептурних та безрецептурних ліків, клінічні випробування нових ЛП.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 25 наукових праць, серед яких — інформаційний лист, патент і методичні рекомендації.

Основні праці: Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування похідних глюкозаміну з кверцетином при різних варіантах перебігу остеоартриту (канд. дис.). — Х., 2010; Дослідження впливу композиції на основі кверцетину та похідних глюкозаміну на процеси апоптозу хондроцитів в умовах розвитку експериментального остеоартриту // Ліки України плюс. — 2010. — № 3 (співавт.); Порівняльне вивчення фармакокінетики кверцетину та його композиції з аміноцукрами — похідними глюкозаміну // Мед. хімія. — 2010. — Т. 12, № 3 (співавт.); Дослідження рефракції ГАГ та колагену як показників хондромодулюючої дії композиції на основі аміноцукрів — похідних глюкозаміну та флавоноїду кверцетину у щурів з посттравматичним остеоартритом // Клін. фармація. — 2010. — Т. 14, № 2 (співавт.); Розробка ефективних методів декальцинації суглобового хряща для імуногістохімічних досліджень: інформаційний лист. — К., 2010. — № 191-2010 з проблеми «Клінічна фармакологія і клінічна фармація» (співавт.); Фармацевтична композиція з протизапальною, гастропротекторною, кардіопротекторною, нефропротекторною та хондропротекторною дією: патент на винахід; заявка № u 201007830. — 2010 (співавт.).


Інші статті автора