ЗАГАЙКО Андрій Леонідович

ЗАГАЙКО Андрій Леонідович (23.04.1974, м. Харків) — доктор біологічних наук (2009), професор (2010), проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету.

Загайко А.Л..tifЗакінчив з відзнакою Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Біохімія» (1996).

Працював: молодший науковий співробітник та асистент кафедри біологічної хімії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (2000–2002); асистент (2002–2003), доцент (2003–2010), професор, завідувач кафедри біологічної хімії (2010–2018), проректор з науково-педагогічної роботи (з 2018) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: біохімічні механізми розвитку проатерогенних станів та пошуки шляхів їх корекції; вивчення фармакологічної активності нових активних фармацевтичних сполук природного та синтетичного походження.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 170 наукових праць, серед них — 3 монографії, 8 навчально-методичних посібників, понад 90 наукових статей, інформаційний лист та 3 патенти. Підготував 4-х кандидатів наук, керує виконанням 3 кандидатських дисертацій.

Основні праці: Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів (канд. дис.). — Х., 2000; Порушення обміну ліпідів та прооксидантно-антиоксидантного стану за експериментального метаболічного синдрому (докт. дис.). — К., 2009; Клінічна біохімія: навч. посібник. — Х., 2003 (співавт.); Основы биохимической инженерии: учеб. пособие. — Х., 2004 (співавт.); Метаболічний синдром: механізми розвитку та перспективи антиоксидантної терапії: монографія. — Х., 2007 (співавт.); Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці атеросклерозу: монографія. — Х., 2010 (співавт.); Grape substances effect on antioxidant-prooxidant status and some parameters of lipid metabolism in blood serum of hamsters with metabolic syndrome // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. — 2004. — № 2 (співавт.); Polyphenols of grape Vitis Vinifera — the effective pofilaxy against the negative concequences of stress // Annales universitates Mariae Curie-Skladowska. — 2006. — № 1 (співавт.); Вікові особливості обміну ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові сирійських хом’ячків-самців у нормі та при застосуванні висококалорійної дієти // Доповіді НАН України. — 2008. — № 6 (співавт.); Вплив поліфенолів винограду на показники цитолізу при хронічному стресі // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: зб. наук. пр. — К., Луганськ, 2009. — № 9 (співавт.).

Історія національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора