ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна

ЖУРАВЕЛЬ Ірина Олександрівна (12.07.1966, м. Зміїв Харківської обл.) — доктор хімічних наук (2009), професор (2011), завідувач кафедри токсикологічної хімії НФаУ (2010–2016).

Журавель І.О..tifЗакінчила ХФІ (1988), аспірантуру (1991) та докторантуру (2005) за спеціальністю 15.00.02 — фармацевтична хімія і фармакогнозія.

Працювала: інженер-програміст (1992), інженер з науково-технічної інформації (1993), асистент (1995), доцент (1999) кафедри органічної хімії НФаУ; завідувач кафедри токсикологічної хімії НФаУ (з 2010).

Напрями наукових досліджень: синтез конденсованих гетероциклічних систем на основі піридоксалю, дослідження мультикомпонентних реакцій гетероциклізації, дизайн і побудова комбінаторних бібліотек біологічно активних гетероциклічних сполук, профілювання біологічної активності методами віртуального скринінгу, розроблення методів хіміко-токсикологічного аналізу фармацевтичних препаратів.

Науково-практичні здобутки: автор і співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. понад 50 статей у провідних хімічних журналах світу, співавтор 2 монографій, довідника, 2 патентів РФ і 2 патентів України. Підготувала 1 кандидата наук.

Основні праці: Синтез, электронное строение и биологическая активность двух- и трехзвенных ансамблей циклов, содержащих кумариновые, тиазольные и тиадиазиновые звенья (канд. дис.). — Х., 1992; Синтез, хімічні властивості та біологічна дія 7-азакумаринів (докт. дис.). — Х., 2009; Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов: монографія. — М., 2003 (співавт.); Основные безрецептурные лекарственные препараты: довідник. — Х., 2004 (співавт.); Герпес. Диагностика. Средства лечения и профілактики: монографія. — Х., 2007 (співавт.); Convenient Synthesis of Substituted 5-(Hydroxymethyl)-8-methyl-3-(4-phenylquinazolin-2-yl)-2H-pyrano[2,3-c]pyridin-2-ones // Synthetic Commun. — 2005. — Vol. 35 (співавт.); Synthesis and antimicrobial activity of 5-hydroxymethyl-8-methyl-2-(N-arylimino)-2H-pyrano[2,3-c]pyridin-3-(N-aryl)-carboxamides // Bioorg. and Med. Chem. Lett. — 2005. — Vol. 15 (співавт.); Synthesis of New 3-Substituted Derivatives of 7-Azacoumarines // Heterocycl. Commun. — 2006. — Vol. 12, № 6 (співавт.); One-Pot Microwave-Assisted Synthesis of a Benzopyrano[2,3-c]pyrazol-3(2H)-one Library // J. Comb. Chem. — 2007. — Vol. 9 (співавт.); The Synthesis of 5-Hydroxymethyl-8-methyl-3-(3-aryl-[1,2,4]oxadiazol-5-yl)-2H-pyrano[2,3-c]pyridin-2-ones and Their Esters // Synt. Commun. — 2008. — Vol. 38, № 21 (співавт.); Parallel Liquid-Phase Synthe-sis of 5-(1H-4-Pyrazolyl)-[1,2,4]oxadiazole Libraries // J. Comb. Chem. — 2009. — Vol. 11 (співавт.); Замещенные 2Н-пирано[2,3-с]пиридины, комбинаторная и фокусированная библиотеки. Патент России. — RU 2261251 C2, C07D 491/052. — Заявл. 20.08.2003 № 2003125344/04; Опубл. 27.09.2005, Бюл. № 27; Замещенные пиридо[4’,3’:5,6]пирано[2,3-d]пиримидины и комбинаторная библиотека. Патент России RU 2269538 C1, C07D491/147. — Заявл. 30.12.2004 № 2004138775/04; Опубл. 10.02.2006, Бюл. № 4.

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / За ред. О.І. Тихонова. — Х., 1998.


Інші статті автора