ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ»

ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬФАРМПОСТАЧ» — одне з потужних комунальних фармацевтичних підприємств Західного регіону України, яке започаткувало свою сутність на основах стародавньої аптекарської справи в кінці ХVІ ст. Свою сучасну історію підприємство веде від центральної аптечної мережі аптекоуправління Волинського облвиконкому, створеного у 1944 р. (зареєстроване в 1994 р.). Критерієм ДВТП «Волиньфармпостач» є стабільність, якість і надійність надання фармацевтичних послуг, підприємство поетапно переходить на стандарти, прийняті в Україні та країнах Центральної та Західної Європи.

Півнюк М.І..tifОчолює ДВТП «Волиньфармпостач» провізор вищої кваліфікаційної категорії, заслужений працівник фармації України, заступник голови правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата» Михайло Іванович Півнюк — керівник нової генерації, особистий внесок якого є вагомим доважком у розвиток фармацевтичної галузі України. Пріоритетними напрямками діяльності ДВТП є поступове створення системи управління якістю та впровадження нових технологій виготовлення ЛЗ відповідно до світових стандартів GMP.

ДВТП «Волиньфармпостач» — єдине у Західному регіоні через свою аптечну мережу (39 аптек, 47 аптечних пунктів, аптечний кіоск і склад) надає повний спектр фармацевтичних послуг населенню та лікувально-профілактичним закладам області, включаючи фельдшерсько-акушерські пункти населених пунктів, де відсутні аптеки. Підприємство забезпечує зростання обсягів реалізації ліків і виробів медичного призначення (у межах 118–125%); розширюється аптечна мережа в міській та сільській місцевості, удосконалюються аптеки з виготовлення ліків (екстемпоральні ліки становлять 1/5 частку від загального товарообігу аптеки). Підприємство працює винятково власними обіговими коштами: за останні роки (2009–2011) відкрито 10 структурних підрозділів; у 3 аптеках із 6, в яких виготовляються ліки, проведена реконструкція та зміцнено матеріально-технічну базу з виготовлення та контролю якості ліків відповідно до вимог GMP.

ДВТП «Волиньфармпостач» уже друге десятиліття є гарантом виконання законів про пільгове забезпечення ЛЗ ветеранів війни, малозахищених верств населення, мешканців сільської місцевості — у повному обсязі.

Діє 19 ветеранських аптек, які відпускають ЛЗ за дисконтними картками ДВТП з відповідною знижкою (у місті Луцьку та в 11 районах області) завдяки впровадженню підприємством соціальних програм, про що відзначалося у Всеукраїнському національному рейтингу фармацевтичної галузі «Фармація-2006». У 2011 р. підприємство стало переможцем конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України в номінації «Панацея-2011» як найкраща мережа соціального напрямку в Україні. Багато уваги ДВТП приділяє профілактиці захворюваності населення, розширенню мережі спеціалізованих аптечних закладів, благодійній діяльності — особливо це стосується ветеранів, дітей-сиріт, інвалідів і малозабезпечених багатодітних сімей.

Важливим вектором у роботі підприємства є створення додаткових робочих місць та подальшого розвитку професійного рівня персоналу. На цей час персонал аптечної мережі є висококваліфікованим, комунікабельним, має високу фахову підготовку. Продуктивність праці на підприємстві за останні 3 роки зросла у 1,5 рази. ДВТП «Волиньфармпостач» є базою для проходження інтернатури і виробничої практики студентів вищих фармацевтичних закладів освіти І–ІV рівня відповідно до чинного законодавства. Аптека № 102 — єдина серед аптек Західного регіону є базою для проходження виробничої практики з технології ліків, що виготовляються в асептичних умовах. Такі послуги надаються безкоштовно.

Нині підприємство є колективним членом Всеукраїнської громадської організації «Аптечна асоціація України». Має позитивну репутацію на ринку праці: це підприємство, де престижно і комфортно працювати за кращими світовими фармацевтичними стандартами на комерційних, ринкових засадах. Усі зусилля працівників підприємства підпорядковані єдиній меті — забезпечення населення доступними високоефективними, безпечними та якісними ліками, що є стратегічно важливою ділянкою фармації та медицини України в цілому.