ДЕМ’ЯНЕНКО Дмитро Вікторович

ДЕМ’ЯНЕНКО Дмитро Вікторович (03.03.1976, м. Харків) — доцент кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету (з 2008).

Дем'яненко Д.В..tifЗакінчив Українську фармацевтичну академію з відзнакою (1998).

Працював: провізор-технолог орендного підприємства «Аптека № 12» (1998–1999), аспірант (1999–2002), асистент (2002–2005), доцент кафедри заводської технології ліків (2005–2008), доцент кафедри товарознавства (з 2008) НФаУ.

Наукова діяльність: дослідження процесів взаємодії іонізуючого випромінювання з рослинною сировиною, ЛП та допоміжними речовинами; розроблення методів деконтамінації фармацевтичної продукції; розроблення нових технологій фітопрепаратів із використанням зріджених газів та надкритичних флюїдів. Автор і співавтор понад 57 наукових праць, у тому числі — монографії, 28 наукових статей, 8 патентів, 20 тез доповідей, а також 6 навчально-методичних робіт, 3 з яких — англійською мовою.

Основні праці: Розробка методів деконтамінації та технології препаратів із листя подорожника і коренів валеріани (канд. дис.). — Х., 2003; Радиационное облучение в технологии фитохимических препаратов: монографія. — Х., 2000 (співавт.); Вплив радіаційної обробки рослинної сировини на процес екстракції // Вісник фармації. — 1995. — № 3–4 (співавт.); Вивчення впливу радіаційної стерилізації на якість препарату «Плантаглюцид» // Вісник фармації. — 2001. — Т. 27, № 3 (співавт.); Радіаційна деконтамінація желатину в технології м’яких лікарських форм // Вісник фармації. — 2002. — Т. 30, № 2 (співавт.); Фармакологічні дослідження гранул «Плантаглюцид», опромінених потоком прискорених електронів // Вісник фармації. — 2003. — № 1 (співавт.); Розробка складу та технології капсул з ліпофільним комплексом коренів валеріани // Вісник фармації. — 2002. — Т. 32, № 4; Пат. 50467А України. Спосіб обробки твердих лікарських форм іонізуючим випромінюванням // Промислова власність. — 2003. — № 10 (співавт.); Исследование процесса экстракции корней барбариса и плодов шиповника сжиженными газами // Ліки України. — 2005. — № 9 (співавт.); Разработка методик контроля качества липофильного экстракта плодов шиповника // Фармаком. — 2006. — № 3 (співавт.); Пат. 36485 Україна. Спосіб комплексної переробки суцвіть липи (співавт.); Дослідження процесу екстракції суцвіть липи надкритичним діоксидом вуглецю // Вісник фармації. — 2010. — № 4 (співавт.); Перспективність використання сумішей зріджених газів для екстракції біологічно активних речовин суцвіть липи // Укр. журн. клін. та лаб. медицини. — 2011. — № 1 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора