РЯБОВА Оксана Олександрівна

РЯБОВА Оксана Олександрівна (26.05.1973, Харків) — лікар-дерматовенеролог вищої категорії (2008), кандидат медичних наук (2004), доцент кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету (2010).

Рябова О.О..tifЗакінчила лікувальний факультет Харківського державного медичного університету (1997).

Працювала: лікар-інтерн Харківського обласного шкірно-венерологічного диспансеру (1998); клінічний ординатор (1998–2000), аспірант (2000–2003), асистент кафедри дерматовенерології ХМАПО (2003–2004); асистент (2004–2006), доцент (з 2006) кафедри фармакотерапії НФаУ; методист кафедри (з 2009).

Напрями наукових досліджень: вивчення ліпідного обміну, жирнокислотного спектра та судинно-тромбоцитарного гемостазу у хворих на істинну екзему та їхньої ролі в патогенезі істинної екземи, розроблення комплексного методу лікування пацієнтів із істинною екземою з урахуванням метаболічних порушень.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких — патент України, монографія, навчальний посібник, 16 методичних рекомендацій для лікарів та студентів, 4 типові програми з профільних дисциплін, 17 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Основні праці: Нарушения липидного обмена у больных экземой // Журн. дерматол. и венерол. — 2002. — № 4(18) (співавт.); Современные взгляды на патогенез и лечение экземы // Журн. дерматол. и венерол. — 2002. — № 2(16) (співавт.); Дисліпідемія і порушення первинного гемостазу у хворих на екзему // Медицина сьогодні і завтра. — 2003. — № 1; Судинно-тромбоцитарний гемостаз у хворих на екзему // Акт. пробл. сучасн. мед.: Вісн. Укр. мед. стомат. акад. — 2003. — Т. 3. — Вип. 1 (5); Пат. 55874 А Україна, МКІ А61К 31/00. Спосіб лікування екземи — № 2002075810; Заявл. 15.07.2002 р.; Опубл. 15.04.2003 р., Бюл. № 4 (співавт.); Гіполіпідемічна дія препарату «Теком» у комплексній терапії хворих на істинну екзему // Дерматологія та венерологія. — 2004. — № 4(26) (співавт.); Сучасні аспекти фармакотерапії екземи // Клін. фармація. — 2006. — Т. 10, № 4; Роль нарушений спектра полиненасыщенных жирных кислот в патогенезе истинной экземы // Медицина сьогодні і завтра. — 2007. — № 3; Гнойные заболевания легких и плевры: монография. — Х., 2007 (співавт.); Дифференциальная диагностика кожных проявлений в клинике внутренних болезней: метод. рекомендации — Х., 2009 (співавт.); Поллинозы: метод. рекомендации. — Х., 2010 (співавт.); Системная красная волчанка (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение): метод. рекомендации. — Х., 2010 (співавт.); Фармакотерапія з фармакокінетикою: навч. посібник — Х., 2010 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005.


Інші статті автора