СИНАПС

СИНАПС(-И) (грец. synapsis — з’єднання, зв’язок) — спеціалізована зона контакту між нейронами чи нейронами та іншими збудливими утвореннями, що забезпечує передачу збудження зі збереженням, зміною чи зникненням її інформаційного значення. Синаптична передача здійснюється за допомогою медіаторів. Властивості С.: однобічність проведення збудження; синаптичне затримання; низька лабільність; підвищена стомлюваність; трансформація ритму збудження; висока чутливість до ліків та отрут; низький фактор безпеки (надійності). С. бувають хімічні й електричні; збудливі та гальмівні; нейрональні та нейроорганні; адренергічні й холінергічні та інші. С. хімічні — С., в якому збудження від пре- до постсинаптичної мембрани передається за допомогою медіатора. Передача збудження через С. хімічні відрізняється більшою спеціалізованістю, ніж через С. електричний. С. електричний — С., в якому збудження від пре- до постсинаптичної мембрани передається електричним шляхом, тобто здійснюється ефаптичне передавання збудження. У С. електричному не виробляється медіатор.

Синаптична щілина настільки мала (2–4 нм), що деполяризація пресинаптичної мембрани призводить до деполяризації мембрани за рахунок місцевих струмів. У синаптичній щілині між пре- і постсинаптичною мембранами містяться білкові містки — канали шириною 1–2 нм, де рухаються іони і невеликі молекули. Це сприяє низькому опору постсинаптичної мембрани. С. електричні трапляються значно рідше, ніж хімічні, і відрізняються від них більшою швидкістю передачі збудження, високою надійністю передавання, можливістю двостороннього проведення збудження. С. адренергічний (synapsis adrenergica) — С., медіатором в якому є норадреналін. Розрізняють α-, β1— і β2-адренергічні С. С. адренергічний утворюють нейроорганні С. симпатичної нервової системи і синапси ЦНС. Порушення α-адренореактивних С. викликає звуження судин, скорочення матки; β-адренореактивних С. — розширення судин, розслаблення матки; β1-адренореактивних С. — посилення роботи серця, β2-адренореактивних С. — розширення бронхів. С. холінергічний (synapsis cholinergica) — С., медіатором в якому є ацетилхолін. С. холінергічні поділяються на С. н-холінергічні і м-холінергічні. С. збудливий — С., який збуджує постсинаптичну мембрану; у ній виникає збудливий постсинаптичний потенціал і збудження, яке з’явилося до С., поширюється далі. С. гальмівний — 1) С., на постсинаптичній мембрані якого виникає гальмівний постсинаптичний потенціал, і збудження, яке з’явилося до С., не поширюється далі; 2) збудливий аксо-аксональний С., що викликає пресинаптичне гальмування.

Біологічний словник / За ред. І.Г. Підоплічка, К.М. Ситника, Р.В. Чаговця. — К., 1974; Словарь физиологических терминов / Под ред. О.Г. Газенко. — М., 1987.


Інші статті автора