ПОХМЬОЛКІНА Світлана Олександрівна

ПОХМЬОЛКІНА Світлана Олександрівна (12.12.1935, с. Чорномлин Вінницької обл.) — кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Запорізького державного медичного університету (з 1971).

Закінчила хімічний факультет Чернівецького державного університету (1963) та аспірантуру (1966).

Працювала: асистент (1967), завідувач курсу фізичної та колоїдної хімії (з 1971), завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Запорізького державного медичного університету (з 1971).

Напрями наукових досліджень: електрохімічні методи виділення алкалоїдів із рослинної сировини; вивчення адсорбційних властивостей ПАР електрохімічними методами.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, 5 авторських свідоцтв, 3 навчально-методичних посібників, понад 20 методичних рекомендацій, 35 раціональних пропозицій.

Нагороди: орден «Знак пошани» (1976), знак «Изобретатель СССР» (1987), «Відмінник охорони здоров’я» (1981), Почесні грамоти МОЗ України (2004) та місцевих органів (2009, 2010).

Основні праці: Количественное определение адсорбционной характеристики гваякола на твердой поверхности. В кн.: Сучасні аспекти медицини і фармації. — Запоріжжя, 2007 (співавт.); Модельная интерпретация адсорбционного поведения эфиров салициловой кислоты // Запорож. мед. журн. — 2008. — № 1(46) (співавт.); Влияние температуры на поляризационные свойства сложных эфиров фосфорной кислоты // Запорож. мед. журн. — 2009. — № 5(11) (спів­авт.); Физико-химическая характеристика оксиэтилированных спиртов как стимуляторов эмульсий первого рода // Запорож. мед. журн. — 2010. — № 4(12) (спів­авт.); Критерии повышения надежности тестов для оценки знаний студентов, обучающихся по кредитно-модульной системе // Запорож. мед. журн. — 2006. — № 6(39) (співавт.); Проблеми викладання фундаментальних природничих дисциплін в медичному вузі // Запорож. мед. журн. — 2008. — № 1(46) (спів­авт.).


Інші статті автора