ПОПОВА Наталія В’ячеславівна

ПОПОВА Наталія В’ячеславівна (18.04.1958, м. Ярославль, Росія) — доктор фармацевтичних наук (2012), доцент кафедри фармакогнозії НФаУ (з 1991).

Попова Н.В.2.tifЗакінчила з відзнакою ХФІ (1981).

Працювала: старший лаборант (1981–1983), асистент (1983–1991), доцент кафедри фармакогнозії НФаУ (1991).

Напрями наукових досліджень: фітохімічне дослідження та пошук рослинних джерел БАР; створення та розроблення методів стандартизації ЛРС та фармацевтичних препаратів різної фармакотерапевтичної дії; таксономічні дослідження рослин ряду родин флори України та сусідніх країн.

Науково-практичні здобутки: автор і співавтор понад 160 праць, серед них — 4 патенти, підручник, практикум з фармакогнозії, 2 монографії, 5 проектів монографій до ДФУ. Підготувала 3 кандидатів наук.

Основні праці: Фітохімічне дослідження рослин роду перець стручковий (канд. дис.). — Х., 1985, Фармакогнозия: учеб. пособие. — Х., 1994 (співавт.); Загальна характеристика флавоноїдів: навч. посібник. — Х., 1994 (співавт.); Лекарственные растения мировой и отечественной медицины: справоч. пособие. — Х., 1995 (співавт.); Фармакогнозия: учеб. пособие. — Х., 1998 (співавт.); Фармакогнозія з основами біохімії рослин. — Х., 2000 (співавт.); Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие. — Х., 2003 (співавт.); Дослідження бергеніну в рослинах роду бадан // Фармаком. — 2005. — № 1 (співавт.); С-гликозиды галловой кислоты в растениях рода бадан // Фармаком. — 2005. — № 2/3 (співавт.); Рослини родини ясноткові як джерела кавової та розмаринової кислот та їх похідних // Фармац. часопис. — 2008. — № 4 (співавт.); Стандартизация травы мелиссы лекарственной // Фармаком. — 2009. — № 4 (співавт.); К вопросу о стандартизации плодов стручкового перца украинских сортов // Фармаком. — 2010. — № 2 (співавт.); Аналіз рослинної сировини та препаратів за стандартами лютеоліну та цинарозиду // Вісн. фармації. — 2010. — № 3 (співавт.), Аналіз гідроксикоричних кислот сухого екстракту листя м’яти перцевої // Фармаком. — 2010. — № 4 (співавт.); Фармакогнозия: учеб. пособие. — Х., 2007 (співавт.); Лекарственные растения мировой флоры: монография. — Х., 2008; Лютеолин: монография. — Курск, 2011 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / За ред. О.І. Тихонова. — Х., 1998.


Інші статті автора