ПОЛОВКО Наталя Петрівна

ПОЛОВКО Наталя Петрівна (17.11.1966, с. Соколово Зміївського р-ну Харківської обл.) учений-технолог, педагог, доктор фармацевтичних наук (2011), професор кафедри аптечної технології ліків (з 2012) НФаУ.

Половко Н.П..tifЗакінчила ХФІ (1990).

Працювала: старший лаборант кафедри заводської технології ліків (1990–1993); асистент (1993–1995), старший викладач (1995–2001), доцент (2001–2012), професор кафедри косметології та аромології (з 2012); професор кафедри аптечної технології ліків НФаУ. Входила до складу робочої групи з розроблення стандартів освіти за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (2000–2008). Співпрацювала з різними парфумерно-косметичними та фармацевтичними підприємствами з питань розроблення складу лікарських препаратів і косметичних засобів.

Напрями наукових досліджень: розроблення та вдосконалення складу і технології косметичних засобів. Розроблення технічних умов на косметичні засоби, методик контролю якості та технологічних регламентів на лікарські препарати. Під її керівництвом захищені та продовжують виконуватися кандидатські дисертаційні роботи.

Науково-практичні здобутки: автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед них — 2 патенти, 9 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій, 7 типових програм із профільних дисциплін.

Основні праці: Наукове та експериментальне обґрунтування складу і технології безводних гелів протигрибкової дії з похідними імідазолу (докт. дис.). — Х., 2011; Практическое руководство по косметологии и аромологии. — Х., 1999 (співавт.); Основы практической косметологии. — Х., 1999 (співавт.); Практична підготовка в національній фармацевтичній академії України. — Х., 2000 (співавт.); Аппаратурные и блок-схемы производства парфюмерно-косметических средств. — Х., 2001 (співавт.); Технология косметических и парфюмерных средств: учеб. пособие. — Х., 2002 (співавт.); Основы практической косметологии. Ч. 2. — Х., 2003 (співавт.), Ч. 1. — Х., 2004 (співавт.); Технологія косметических і парфумерних засобів. — Вінниця, 2009 (співавт.); Вивчення структурно-механічних властивостей гелю з кетоконазолом // Запорож. мед. журн. — 2009. — Т. 11, № 3; Вивчення показників якості гелю з біфоназолом // Укр. журн. клін. та лаб. мед. — 2009. — Т. 4, № 4; Вивчення фізико-хімічних властивостей гелю протигрибкової дії та його стандартизація // Фармац. часопис. — 2009. — № 4(9); Антимікробна активність гелів клотрімазолу та біфоназолу в залежності від часу вивільнення // Клін. фармація. — 2010 — Т. 14 (співавт.); Антимікробна активність гелю кетоконазолу в залежності від часу вивільнення методом in vitro // Запорож. мед. журн. — 2010. — Т. 12, № 1 (співавт.); Динаміка вивільнення кетоконазолу із безводної гелевої основи // Вісн. фармації. — 2010. — № 3(63) (співавт.); Дослідження властивостей поліетиленоксидних гелів карбомеру // Укр. журн. клін. та лаб. мед. — 2010. — Т. 5, № 1 (співавт.); Вивчення реологічних властивостей гелю з біфоназолом // Фармац. журн. — 2010. — № 2; Пат. на корисну модель № 49336 Україна, МПК 2009 А61К 8/00. Гелева основа для лікарських та косметичних засобів; заявл. 12.11.2009 р.; опубл. 26.04.2010 р., Бюл. № 8. (співавт.); Антимикробные аспекты действия противоперхотных шампуней // Провизор. — 2010. — № 11.


Інші статті автора