ПЕСТУН Ірина Володимирівна

ПЕСТУН Ірина Володимирівна (25.11.1975, с. Липці Харківського р-ну Харківської обл.) — доктор фармацевтичних наук (2011), професор кафедри менеджменту та маркетингу у фармації НФаУ (з 2011).

Пестун І.В..tifЗакінчила Українську фармацевтичну академію (1997).

Працювала: провізор-інтерн (1997–1998), асистент (2000–2002), доцент (2004), професор кафедри менеджменту та маркетингу у фармації НФаУ (з 2011).

Напрями наукових досліджень: розвиток теорії і практики рівневого маркетингового управління, дослідження національної лікарської політики в Україні, опрацювання напрямів маркетингових досліджень у фармації.

Науково-практичні здобутки: автор і співавтор понад 113 наукових та навчально-методичних праць, серед них — монографія, 5 навчальних посібників, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, зареєстровано нововведення. Підготовлено 2 кандидатів наук.

Основні праці: Теоретичні та науково-практичні засади маркетингового управління в системі лікарського забезпечення населення (докт. дис.). — Х., 2011; Теория и практика маркетинговых исследований в фармации: монография. — Х., 2008 (співавт.); Практикум по менеджменту и маркетингу в фармации. Ч. ІІ. Маркетинг в фармации. — Х., 2004 (співавт.); Практикум по фармацевтическому маркетингу. — Х., 2006 (співавт.); Методологія дослідження національної лікарської політики з використанням індикаторів ВОЗ: метод. рекомендації. — К., 2009 (співавт.); Оцінювання ефективності управління аптечними підприємствами та оптовими фармацевтичними фірмами: метод. рекомендації. — К., 2010 (співавт.); Маркетингове інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень у фармації // Фармац. журн. — 2007. — № 1 (співавт.); Тенденції та особливості рівневого маркетингового управління на фармацевтичному ринку // Фармаком. — 2009. — № 1 (співавт.); Адаптивність аптечних підприємств до факторів макросередовища // Фармац. журн. — 2009. — № 4; Маркетингові дослідження поведінки споживачів, які займаються самолікуванням // Ліки України. — 2009. — № 9.

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора