ПАНАСЕНКО Олександр Іванович

ПАНАСЕНКО Олександр Іванович (09.06.1956, с. Тернівка Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл.) — доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету (з 2009).

Панасенко О.І..tifЗакінчив Запорізький медичний інститут (1982).

Працював: старший лаборант кафедри фармацевтичної хімії (1982–1984); аспірант (1984–1987), асистент (1987–1991), старший викладач (1991–1992), доцент (1992–2006), професор (2006–2009) кафедри неорганічної хімії з курсом токсикологічної хімії, завідувач кафедри токсикологічної та неорганічної хімії Запорізького державного медичного університету (з 2009).

Напрями наукових досліджень: цілеспрямований пошук БАР на основі 1,2,4-триазолу та створення на їх основі оригінальних фармацевтичних препаратів.

Науково-практичні здобутки: автор і співавтор понад 500 наукових і навчально-методичних праць, серед яких — 55 авторських свідоцтв, 25 патентів, словник, 15 навчальних посібників, понад 50 методичних рекомендацій. Підготував 3 кандидатів наук.

Нагороджений Почесними грамотами Президії Федерації профспілок України (2003), Запорізької облдержадміністрації (2010), Профспілки працівників охорони здоров’я України (2011), Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011); грамотами Фармацевтичної асоціації (2009, 2010), ВР України (2011).

Основні праці: Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості метокси- та нітрозаміщених 9-тіо-, 9-гідразиноакридинів (канд. дис.). — Х., 1986; Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості аміно- і тіопохідних 1,2,4-триазолу (докт. дис.). — К., 2005, Патент 20388 Україна, С07D 249/12 А61К 31/41. Морфоліній 3-(4-піридил)-1,2,4-триазоліл-5-тіооцтової кислоти, що виявляє антигіпоксичну, церебропротекторну та кардіопротекторну активність № 97052457; Заявл. 28.05.1997 р.; Опубл. 15.04.2002 р.; Бюл. № 4 (співавт.); Патент 23472 Украина, С1А61К 31/40 А6131/41. Ноотропное лекарственное средство, содержащее пирацетам в соотношении 1: 3–5 № 96124898; Заявл. 26.12.1996 р.; Опубл. 19.07.1999 р., Бюл. № 4 (співавт.); Токсикологическая химия: учеб. пособие. — Запорожье, 2011 (співавт.).


Інші статті автора