ОТРІШКО Інна Анатоліївна

ОТРІШКО Інна Анатоліївна (05.05.1977, ст. Сенча Полтавської обл.) — доцент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою НфАУ (з 2010).

Отришко И.А..tifЗакінчила з відзнакою НФаУ (1999).

Працювала: провізор ГОРП «Обласний аптечний склад», Аптека № 222 м. Харкова (1999–2000); старший лаборант (1999–2000), асистент кафедри клінічної фармакології з фармацевтичною опікою (2000–2010), доцент (з 2010) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: фармакологічне вивчення аміноцукру глюкозаміну, його похідних та їх комбінацій із НПЗП; фармацевтична опіка пацієнтів при застосуванні рецептурних та безрецептурних фармацевтичних препаратів.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 117 наукових та навчально-методичних праць, серед яких — інформаційний лист, 5 патентів, 8 навчальних посібників, 9 методичних рекомендацій.

Основні праці: Експериментальне обґрунтування застосування комбінації глюкозаміну гідрохлориду та диклофенаку натрію при остеоартрозі (канд. дис.). — Х., 2005; Дослідження впливу композиції на основі кверцетину та похідних глюкозаміну на процеси апоптозу хондроцитів в умовах розвитку експериментального остеоартриту // Ліки України плюс. — 2010. — № 3 (співавт.); Порівняльне вивчення фармакокінетики кверцетину та його композиції з аміноцукрами — похідними глюкозаміну // Мед. хімія. — 2010. — Т. 12, № 3 (співавт.); Дослідження рефракції ГАГ та колагену як показників хондромодулюючої дії композиції на основі аміноцукрів — похідних глюкозаміну та флавоноїду кверцетину у щурів з посттравматичним остеоартритом // Клін. фармація. — 2010. — Т. 14, № 2 (співавт.); Розробка ефективних методів декальцинації суглобового хряща для імуногістохімічних досліджень: інформаційний лист з проблем «Клінічна фармакологія і клінічна фармація». — К., 2010. — № 191-2010 (співавт.); Фармацевтична композиція з протизапальною, анальгетичною та хондропротекторною дією: патент на винахід № 56750. — 2005 (співавт.); Фармацевтична композиція з хондропротекторною, протизапальною та анальгетичною дією: патент на винахід № 56838. — 2005 (співавт.).


Інші статті автора