МАМІНА Олена Олександрівна

МАМІНА Олена Олександрівна (04.10.1957, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2009), професор кафедри фармацевтичної хімії (2011) НФаУ.

Маміна О.О..tifЗакінчила ХФІ (1980).

Працювала: асистент кафедри токсикологічної хімії (1985–1988), одночасно заступник декана (1987–1992); старший науковий співробітник (1989–1991); доцент кафедри токсикологічної хімії (1992–2003); доцент (2004–2011), професор (з 2011) кафедри фармацевтичної хімії НФаУ.

Напрями наукових досліджень: хіміко-токсикологічний аналіз АФІ основного та кислотного характеру в біологічному матеріалі.

Наукові здобутки: уперше теоретично та експериментально обґрунтовані напрями розроблення та вдосконалення методів аналізу АФІ у біологічному матеріалі з використанням хлороформу як ефективного ізолюючого агента в умовах безперервної екстракції; запропонувала методологічні підходи щодо розроблення схем аналізу зазначених речовин; запропонувала використання здатності до утворювання отрутами іонних асоціатів із кислотними індикаторами як критерію для їх скринінгових досліджень у біологічних рідинах. Автор і співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Основні праці: Дисоціація та сольватація мурашиної, оцтової та бензойної кислот у сумішах вода–етиленгліколь при різних температурах (канд. дис.). — Х., 1985; Розробка та удосконалення методів аналізу органічних лікарських речовин загального дослідження при проведенні судово-медичних експертиз (докт. дис.). — Х., 2008; Токсикологічна хімія: конспект лекцій. — Х., 2002 (співавт.); Експрес-аналіз гострих інтоксикацій: конспект лекцій. — Х., 2002 (співавт.); Пробопідготовка біологічного матеріалу при судово-токсикологічних дослідженнях деяких лікарських речовин основного та кислотного характеру: метод. рекомендації. — К., 2007 (співавт.); Визначення амлодипіну в біологічному матеріалі: метод. рекомендації. — К., 2007 (співавт.); Скринінг деяких наркотичних та токсичних речовин основного характеру з використанням іонних асоціатів: метод. рекомендації. — К., 2008 (співавт.); Use of sulfophthalein dyes for screening of poisons of basic character // Nauka and studia, Przemysl, Poland. — 2009. — V. 21. — № 9 (співавт.); Ідентифікація та кількісне визначення теофіліну методом похідної спектрофотометрії у витяжках з біологічного матеріалу // Укр. журн. клін. та лаб. медицини — 2010. — Т. 5. — № 2 (співавт.); Аналіз доксазозину ВЕРХ-методом у присутності антигіпертензивних препаратів // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — 2010. — Вип. 19. — Кн. 2 (співавт.).

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / В.П. Черних, О.І. Тихонов, І.А. Зупанець та ін. — Х., 1998.


Інші статті автора