ЛИТВИНОВА Ольга Миколаївна

ЛИТВИНОВА Ольга Миколаївна (23.04.1963, м. Харків) — доктор медичних наук (2009), професор кафедри клінічної лабораторної діагностики (з 2010) Національного фармацевтичного університету.

Литвинова О.М..tifЗакінчила з відзнакою Харківський медичний інститут (1986).

Працювала: клінічний ординатор кафедри терапії Українського інституту вдосконалення лікарів (1986–1988); лікар-терапевт 20-ї Міської лікарні м. Харкова (1988–1992); асистент (1992–1996), доцент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою (1996–2004); доцент (2004–2010), професор (з 2010) кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ.

Напрями наукових досліджень: пошук нових БАР синтетичного та природного походження; лікарських препаратів, які впливають на нервову й ендокринну системи та функцію нирок; удосконалення та впровадження в клінічну практику нових методів клінічної лабораторної діагностики.

Наукові здобутки: автор і співавтор 135 наукових праць, авторського свідоцтва, підручника, 7 навчальних посібників, 9 методичних рекомендацій. Підготувала 1 кандидата наук.

Основні праці: Фармакологічна активність похідних аренсульфамідів дікарбонових кислот (канд. дис.). — М., 1992; Оптимізація створення діуретичних та протизапальних засобів у ряді похідних сукцинамінової та оксамінової кислот (докт. дис.). — М., 1999 (переатестація докт. дис.). — К., 2009; Клінічна фармакологія: підручник. — Х., 2003 (співавт.); Клінічна лабораторна діагностика: навч. посібник. — Х., 2008 (співавт.); Патологічна анатомія: навч. посібник. — Х., 2008 (співавт.); Вивчення цукрознижувальної активності нових похідних оксамінових кислот // Мед. перспективи. — 2008. — Т. 13, № 3; Протисудомна активність похідних оксамінових кислот // Експерим. і клін. медицина. –2009. — № 2; Вивчення протизапальної активності нових похідних бензолметилоксамінових кислот // Вісн. проблем біології і медицини. — 2010. — Вип. 4.; Генетические маркеры при эссенциальной артериальной гипертензии, ассоциированной с проявлениями метаболического синдрома // Медицина сьогодні і завтра. — 2010. — № 2–3(47–48) (співавт.); Лабораторні дослідження в педіатрії: навч. посібник. — Х., 2011 (співавт.); Лютеолин и его производные. — Курск, 2011.

Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії / В.П. Черних, О.І. Тихонов, І.А. Зупанець та ін. — Х., 1998.


Інші статті автора