ЛЕБЕДИНЕЦЬ В’ячеслав Олександрович

ЛЕБЕДИНЕЦЬ В’ячеслав Олександрович (22.12.1976, м. Первомайськ Миколаївської обл.) — технолог фармацевтичного виробництва, фахівець з управління якістю, педагог, завідувач кафедрою управління якістю управління якістю НФаУ (2016).

Лебединець В.О..tifЗакінчив Українську фармацевтичну академію (1999).

Працював: старший лаборант (1998–1999), молодший науковий співробітник (1999–2003), науковий співробітник Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів (2003–2005); асистент (2002–2004), доцент кафедри управління якістю (з 2005) та одночасно — методист кафедри, відповідальний за спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» (з 2006) НФаУ; позаштатний сертифікований аудитор системи управління якістю ТОВ «Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» Української асоціації якості (з 2005), консультант із системи управління якістю та аудиту. Співпрацює з різними фармацевтичними підприємствами й установами як консультант з питань формування й сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000, проведення внутрішніх аудитів, організації валідаційної діяльності та управління ризиками для якості.

Напрями наукових досліджень: розроблення складу, технології та стандартизація емульсійних кремів і гелів; розроблення та наукове обґрунтування методології формування систем управління якістю фармацевтичних підприємств; дослідження методів моніторингу, оцінки результативності, аналізу та оптимізації виробничих процесів.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 100 наукових і науково-методичних праць, у тому числі — 28 наукових статей у фахових виданнях, патент, 2 навчальних посібники, збірка тестів, монографія, галузевий стандарт вищої освіти, 3 статті до Фармацевтичної енциклопедії.

Основні праці: Сучасні вимоги до організації роботи лабораторій з аналізу якості лікарських засобів: монографія. — Х., 2002 (співавт.); Концептуальні основи систем управління якістю: навч. посібник. — Х., 2003 (співавт.); Галузевий стандарт вищої освіти з підготовки спеціалістів за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація». — К., 2009 (співавт.)Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» над дисципліною «Атестація та сертифікація персоналу»: метод. реком. / Т.В. Зборовська, О.С. Ромелашвілі, В.О. Лебединець, С.С. Коваленко. — Х.: НФаУ, 2015. — 20 с. (співавт.); Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» над дисципліною «Управління персоналом»: метод. реком. / Т.В. Зборовська, О.С. Ромелашвілі, В.О. Лебединець, С.С. Коваленко. — Х.: НФаУ, 2015. — 20 с. (співавт.); Організація та проведення виробничого стажування студентів спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація»: метод. реком. / С.М. Коваленко, В.О. Лебединець, О.С. Ромелашвілі, О.В. Сілін. — Х.: НФаУ, 2014. — 16 с. (співавт.); Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами спеціальності 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» : метод. реком. / С.М. Коваленко, В.О. Лебединець, О.С. Ромелашвілі. — Х.: НФаУ, 2014. — 28 с. (співавт.); Управление качеством: учеб. пособ. / В.А. Лебединец, С.Н. Коваленко, Св.Н. Коваленко, — Х. : НТМТ, 2012. — 320 с. (співавт.); Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація» над дисципліною «Основи метрологічної діяльності», В.О. Лебединець, О.С. Ромелашвілі, Т.В. Зборовська: метод. реком. — Х.: НФаУ, 2015. — 24 с. (співавт.).

Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. — Х., 1999; Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету: бібліогр. покажч. видань ун-ту з 1805 по 2005 рік. — Х., 2005; Хто є хто в Українській фармацевтичній академії. — Х., 1998.


Інші статті автора