ГУДЗЬ Наталія Ярославівна

ГУДЗЬ Наталія Ярославівна (27.10.1960, Тернопіль) — кандидат хімічних наук, сертифікований експерт з якості та внутрішнього аудиту, питань теорії та практики GMP/GDP, начальник Державної служби з лікарських засобів у м. Києві (з 2012 р).

Гудзь Н.Я..tifЗакінчила з відзнакою Київський національний державний університет ім. Т.Г. Шевченка (хімічний факультет, 1982); Київський інститут інвестиційного менеджменту (2002) — менеджер з якості.

Працювала: інженер, аспірант, молодший науковий, науковий співробітник Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України (1982–2000); директор проекту громадської організації «Інститут стратегічних проблем економіки» (2000–2001); начальник відділу забезпечення якості Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України (2001–2004); заступник начальника управління ліцензування, начальник відділу ліцензування виробництва ЛП, наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів (2004–2005), інспекторат систем якості, контролю дотримання ліцензійних умов, начальник відділу сертифікації, акредитації та атестації (2005–2006) Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення; начальник служби взаємодії з регуляторними органами Департаменту розробок та досліджень Корпорації «Артеріум» (2006–2007); начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення ДП «Український медичний центр сертифікації» (2007–2008); начальник відділу інспектування, моніторингу виробництва та сертифікації Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України (2008–2009); начальник відділу організації та управління системи якості комунального підприємства «Фармація» (2009–2010); виконавчий директор, віце-президент асоціації фармацевтичних компаній «Партнерство та довіра» (2010); заступник начальника Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів м. Києва (2010–2011); начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві (з 2012).

Науково-практичні здобутки: підготовка та безпосередня участь у наукових та практичних конференціях, семінарах тощо (понад 50 виступів; організація фармацевтичної діяльності підприємств — фармацевтичного виробництва, оптових складів, аптечних мереж; розроблення та затвердження нормативно-правових документів щодо регулювання фармацевтичної галузі (законів України, постанов КМУ, наказів МОЗ України). Безпосередня участь у становленні державної системи регулювання та контролю якості ЛП, створенні нормативної бази з цих питань, у т.ч. — адаптація українського законодавства до європейських стандартів; у взаємодії між Державною службою України з лікарських засобів та міжнародною системою співробітництва фармацевтичних інспекцій PIC/S. Сертифікований інспектор з питань належної виробничої та дистриб’юторської практики; учасник численних перевірок вітчизняних та закордонних промислових фармацевтичних підприємств, оптових складів та аптек. Досвідчений фахівець у статусі головного уповноваженого з розроблення та впровадження систем управління якості органів державного контролю та фармацевтичних підприємств відповідно до вимог державного стандарту України ДСТУ ISO 9001-2001 та належних фармацевтичних практик. Автор і співавтор понад 30 наукових праць, 2 патентів на винаходи.

Нагороджена почесними грамотами МОЗ України.

Основні праці: Энтальпия растворения титана в расплавах Рв-Ті // Журн. физич. химии. — 1984. — Т. 58, № 11 (співавт.); Сорбция ионов лантана и неодима на карбонатах щелочноземельных металлов // Химия и технология воды. — 1988. — Т. 10, № 4 (співавт.); Сорбция самария из натрий- и калий-хлоридных растворов на карбонатах щелочноземельных металлов // Химия и технология воды. — 1988. — Т. 10, № 5 (співавт.); Тепловые эффекты смачивания карбоната кальция растворами хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов // Укр. хим. журнал. — 1989. — Т. 55, № 2 (співавт.); Использование карбонатов щелочноземельных металлов и магния для очистки натрий- и калийхлоридных растворов от редкоземельных элементов цериевой группы // Радиохимия. — 1989. — Т. 31, № 4 (співавт.); Термохимические исследования взаимодействий на поверхности раздела карбонат бария — водные растворы электролитов // Журн. физич. химии. — 1990. — Т. 64, № 10 (співавт.); Получение гранулированного карбоната магния в процессе химического осаждения и его свойства // Журн. приклад. химии. — 1991. — Т. 34, № 6 (співавт.); Карбонаты щелочноземельных металлов и магния в процессах водоочистки // Химия и технология воды. — 1991. — Т. 13, № 5 (співавт.); Agglomeration of magnesium carbonate during chemical precipitation // Proceedings of 11-th Symposium on Industrial Crysstallisation. — FRG, Garmishc-Partenkirchen, 1990 (співавт.); А.С. № 1576486 СССР, МКИ С 01 F 5/24. 8 марта 1990 года. «Способ получения карбоната магния». Опубл. 07.07.1990, Бюл. № 25 (співавт.); А.С. 912672 СССР, класс С 02 F 1/66 1980. Патент Украины № 595. Патент РФ 1839854. Способ очистки сточных вод, содержащих ионы аммония и меди. Опубл. 15.08.1993, Бюл. № 30 (співавт.); Неорганические сорбенты // Химия и технология воды. — 1992. — Т. 14, № 3; Характеристики процесса ОН-ионирования предварительно известкованной воды // Химия и технология воды. — 2000. — Т. 22, № 4 (співавт.); Система якості процесів. Система якості продукту // Фармацевт Практик Review. — 2008.