ГУБІН Юрій Іванович

ГУБІН Юрій Іванович (07.04.1958, Харків) — кандидат фармацевтичних наук (1996), старший науковий співробітник (2003), завідувач лабораторії органічного синтезу (з 2011), доцент кафедри управління якістю (з 2005) НФаУ.

Губин Ю.И.tifЗакінчив: Харківський хіміко-механічний технікум (1977); Харківський державний університет ім. Максима Горького (1985).

Працював: старший лаборант Харківського науково-дослідного хіміко-фармацевтичного інституту (1978); молодший науковий співробітник (1986), науковий співробітник (1989), завідувач лабораторії дослідження рослинних препаратів (1998) Всесоюзного науково-дослідного інституту хімії та технології лікарських засобів; старший науковий співробітник (2004), начальник відділу науково-інноваційного менеджменту (2005), завідувач лабораторії органічного синтезу (з 2011) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: синтез нових біологічно активних сполук серцево-судинної дії на основі природних речовин, розроблення методів виділення й розділення БАР з природної сировини, організація виробництва ЛП, використання нанотехнологій у фармації.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 50 наукових праць, 7 патентів. Підготував 2 кандидатів наук. Співавтор ЛП Кратал, Золотий корінь, Глід композитум, Розторопша композитум, Горечавка композитум, технологій отримання лікарських субстанцій дигоксин, дигітоксин, целанід.

Основні праці: Соединения сердечно-сосудистого действия, методы их получения и установление строения (канд. дис.) — Х., 1996; Створення високочутливого спектрометра для радіометричного контролю лікарських препаратів // Укр. радіол. журн. — 1999. — Т. VІІ, вип. 4 (співавт.); Синтез на основе природных соединений биологически активных веществ с заданными свойствами // Фармаком. — 1999. — № 3–4 (співавт.); Phyto-Medicine in Ukraine — Today and In the Future. — Melbourne, 2000 (співавт.); Засіб «Кратал» для лікування захворювань серцево-судинної системи. Пат. України № 39141, 1997 (співавт.); Вивчення коефіцієнтів переходу 137Cs в системі лікарська сировина — настійки // Укр. радіол. журн. — 2000. — Т. 8 (співавт.); Экологическая оценка последствий радиоактивного загрязнения лекарственного сырья в Украинском Полесье // Гигиена населенных мест. — 2000. — Вып. 36 (співавт.); Мировой опыт регистрации гомеопатических препаратов, средств традиционной медицины и использование его в Украине // Фармаком. — 2001. — № 3 (співавт.); Ketoimines of cardenolides // Chemistry of Natural Compounds. — 2005. — Vol. 41, № 1 (співавт.); Aldimines of cardenolides and cardenolide-glycosides // Chemistry of Natural Compounds. — 2005. — Vol. 41, № 3 (співавт.); Изучение иммунокорректирующего и адаптогенного действия препарата «Золотой корень» // Фітотерапія. Часопис. — 2006. — № 3 (співавт.); Quaternary salts of alkaloids // Chemistry of Natural Compounds. — 2006. — Vol. 42, № 4 (співавт.); Изучение цитотоксичности углеродных нанотрубок методом спиновых зондов. — К., 2008; Виділення іридоїдів Symphoricarpos albus // Фітотерапія. Часопис. — 2007. — № 2 (співавт.); Bis-Cardenolides // Chemistry of Natural Compounds. — 2010. — Vol. 46, № 5 (співавт.); Пути поиска и практические результаты в создании новых лекарственных средств. — Х., 1998 (співавт.); Синтез новых биологически активных соединений на основе алкалоидов, -N-гетероциклических производных карденолидов, буфадиенолидов и флавоноидов / В кн. «Технология и стандартизация лекарств». — Х., 2000 — Т. 2 (співавт.).


Інші статті автора