ГОРЯЧИЙ Володимир Дмитрович

ГОРЯЧИЙ Володимир Дмитрович (09.05.1960, с. Малинівка Чугуївського р-ну Харківської обл.) — кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії, декан факультету з підготовки іноземних громадян НфАУ.

Горячий В.Д..tifЗакінчив ХФІ (1986).

Працював: секретар комітету комсомолу (1986–1989), старший лаборант та за сумісництвом асистент (1989–1995), доцент (1996–2005), одночасно заступник декана по роботі з іноземними студентами (1997–2002), декан факультету заочної (дистанційної) форми навчання (2002–2005), декан факультету заочної (дистанційної) форми навчання № 2 (2005–2008), декан факультету з підготовки іноземних громадян НФаУ (з 2008).

Напрями наукових досліджень: цілеспрямований синтез біологічно активних сполук у ряді похідних дикарбонових кислот, вивчення їх реакційної здатності та встановлення зв’язку між фізико-хімічними властивостями та біологічною активністю.

Наукові здобутки: автор і співавтор близько 30 наукових та науково-методичних праць, 5 статей до Фармацевтичної енциклопедії.

Нагороджений почесними грамотами НФаУ (2000), МОЗ України (2009), МОН України (2007), Фармацевтичної асоціації України (2005), Дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» у номінації «Декан факультету» (2008).

Основні праці: Изучение реакции циклодегидратации Nʹ-арил- и Nʹ-арилсульфоногидразидов глутаровой кислоты // Журн. орган. химии. — 1994. — Т. 30, вып. 4 (співавт.); Кинетика гидразинолиза N-(арилсульфонамидо)глутаримидов в диметилформамиде. К вопросу о механизме влияния сульфонамидного фрагмента на реакционную способность имидов // Журн. орган. химии. — 1994. — Т. 30, вып. 6 (співавт.); Синтез та біологічна активність похідних гідразидів глутарової кислоти // Вісн. фармації. — 1995. — № 3–4 (співавт.); Особенности щелочного гидролиза и алкоголиза N-(арилсульфонамидо)- и N-(N’-ацетилсульфонамидо)сукцин- и глутаримидов // Журн. орган. химии. — 1996. — Т. 32, вып. 3 (співавт.); Кінетика каталітичного апелювання арилсульфоногідразидів глутаровим ангідридом у серодовищі діоксану та бензолу в присутності карбонових кислот // Вісн. фармації. — 1997. — № 1(15) (співавт.); Термогравіметричні дослідження N-заміщених глутаранілових кислот та їх похідних // Фармац. журн. — 1997. — № 5 (співавт.); Синтез амідів, гідразидів N-(2-метилхіназолінон-4-іл-3)сукцинамінової кислоти та їх біологічна активність // Вісн. фармації. — 1998. — № 2(18) (співавт.); Синтез та біологічна активність ацил- та сульфацилгідразидів глутарової кислоти, їх амідів та солей // Фармац. журн. — 1998. — № 3 (співавт.); Реакція N-(Nʹ-ацетиларилсульфонамідо)глутарімідів з амінами та гідразином. Біологічна активність синтезованих сполук // Вісн. фармації. — 2000. — № 1(21) (співавт.); Методические указания по органической химии. — Х., 2003 (співавт.); Сборник тестов по органической химии: Учеб. пособ. — Х., 2005 (співавт.).


Інші статті автора