ГОНТОВА Тетяна Миколаївна

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна (04.04.1969, Харків) — доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки (з 2012) Національного фармацевтичного університету.

Гонтова Т.М..tifЗакінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991).

Працювала: старший лаборант (1991–1993), аспірант (1993–1996), асистент (1996–2001), доцент (з 2001), професор (з 2013), завідувач кафедри ботаніки (з 2012) НФаУ.

Напрями наукових досліджень: фармакогностичне вивчення рослин вітчизняної флори, офіцинальної й перспективної для фармацевтичного виробництва ЛРС; пошук нових субстанцій рослинного походження, створення на їх основі ЛП різної спрямованості дії; макро- і мікроскопічний аналіз, ідентифікація сировини; розроблення методик контролю, технологічних регламентів.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 170 наукових і науково-методичних праць, у тому числі навчального посібника, 11 статей до Фармацевтичної енциклопедії, 14 патентів, 4 інформаційних листів. Загалом розробила 5 типових і 20 робочих програм.

Нагороджена почесною грамотою Харківської обласної ради (2015).

Основні праці: Фармакогностическое изучение растений рода лещина (канд. дис.). — Х., 1996; Фармакогностичне дослідження рослин родин фіалкові та шорстколисті, перспективи їх використання в медицині (докт. дис). — Х., 2012; Сборник обучающих и контролирующих тестов по медицинской ботанике: систематика, экология, фитоценология и фитогеография. — Х., 2005; Атлас з анатомії рослин (рослинна клітина, тканини, органи): навч. посібн. — Х., 2006 (співавт.); Pharmaceutical botany: підручник англ. мовою — Тернопіль, 2013, (співавт.); Збірник тестових завдань для ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1 Фармація». — Х., 2003 (співавт.); Pharmaceutical botany: підручник на англ. мові (у друку); Вивчення антимікробної активності екстрактів з сировини рослин родин шорстколисті // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наук. праць. — К.–Луганськ, 2011. — № 1(103) (співавт.); Дослідження рослин родини Boraginaceae, поширених в Україні // Запорож. мед. журн. — 2008. — № 2; Кількісний вміст суми сполук фенольної природи в траві фіалок гібридних // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наук. праць. — К.–Луганськ, 2011. — № 5(107); Компонентний склад ефірної олії підземної та надземної частин живокосту лікарського // Запорож. мед. журн. — 2011. — № 2; Вивчення полісахаридів огірочника лікарського // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наук. праць. — К.–Луганськ, 2011. — № 2(104) (співавт.); Порівняльний аналіз монографії Європейської Фармакопеї «Wild pansy» та статті ГФ XI «Трава фиалки» // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник наук. праць. — К.–Луганськ, 2012. — № 1(109) (співавт.); Дослідження компонентного складу ефірної олії листя лепехи звичайної // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — К., 2014 — Вип. 23, книга 4. (співавт.).; The qualitative and quantitative analysis of volatile compounds of the herb Dahlia nymphaeales of Ken’s Flame cultivar // Вісник фармації. — 2015. — № 4 (84). (співавт.); Chromatography-mass-spectrometric determination of the essential oils components of the wild lentils // Фармация Казахстана. — 2015 — № 1. (співавт.).


Інші статті автора